Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Oksykodon w moczu, jakościowo

Kod oferty: 3593
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Oksykodon w moczu, jakościowo. Badanie wskazujące na obecność oksykodonu w organizmie. 

Więcej informacji

Badanie wskazujące na obecność oksykodonu w organizmie. Oksykodon pochodna kodeiny jest silnym opioidowym lekiem przeciwbólowym i uspakajającym, o powinowactwie do receptorów κ, µ i δ w mózgu, rdzeniu kręgowym i narządach obwodowych. Jest agonistą receptorów opioidowych niewykazującym działania antagonistycznego. Działanie niepożądane oksykodonu, zwłaszcza depresja oddechowa, mogą być nasilane przez kojarzenie z lekami uspokajającymi, nasennymi, fenotiazynami, neuroleptykami, lekami przeciwdepresyjnymi, przeciwhistaminowymi, przeciwwymiotnymi, opioidowymi oraz alkoholem. Nasilone reakcje mogą występować u osób z niewydolnością oddechową i chorobami układu oddechowego oraz porażeniem jelit. W stanach fizjologicznych nie stwierdza się obecności oksykodonu w moczu. Stężenie w moczu powyżej  100 ng/ml uważane jest za wynik dodatni. W przypadku wyniku wątpliwego lub dodatniego zalecana jest weryfikacja metodą potwierdzającą.