tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Onkopakiet do 3 wybranych pierwiastków we krwi - Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)

Kod badania: 3496Kod ICD: -

Kategoria badań

Choroby nowotworowe

Diagnostyka prenatalna

Dietetyka, suplementacja

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 20-30 dni.

Opis badania

Onkopakiet do 3 wybranych pierwiastków we krwi - Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź). Badanie we krwi pełnej stężeń 3 wybranych pierwiastków, przydatne  dla oceny ryzyka i profilaktyki określonych chorób nowotworowych (m.in. piersi, jajnika, prostaty) u dorosłych. Do pobrania krwi należy zgłaszać się na czczo.  Na 3 dni przed badaniem należy wyeliminować z diety ryby, ryż oraz produkty na bazie ryb, ryżu i olejów rybnych

Przygotowanie do badania

Do pobrania krwi należy zgłaszać się na czczo.  Na 3 dni przed badaniem należy wyeliminować z diety ryby, ryż oraz produkty na bazie ryb, ryżu i olejów rybnych

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00, pić zwykłe ilości wody, przyjmować niezbędne lekarstwa

Kontakt

Kontakt

Przed badaniem konieczny kontakt z punktem pobrań

Więcej informacji

Onkopakiet do 3 wybranych pierwiastków we krwi - Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź). Badanie we krwi pełnej stężeń 3 wybranych pierwiastków, przydatne  dla oceny ryzyka i profilaktyki określonych chorób nowotworowych (m.in. piersi, jajnika, prostaty) u dorosłych.
Mikroelementy takie jak selen, arsen, cynk, miedź a także kadm czy ołów wpływają na ryzyko zachorowania na nowotwory.  Mikroelementy te wypływają bezpośrednio lub pośrednio na poziom stresu oksydacyjnego lub gospodarkę hormonalną przez oddziaływanie na enzymy, w mechanizmach zależnych od czynników genetycznych. Udowodniono istnienie silnych korelacji pomiędzy zapadalnością na nowotwory złośliwe. Związek mikroelementów dostarczanych w diecie (np. arsenu),  korelujących z ryzykiem chorób nowotworowych, pozwala na określanie ich jako żywieniowych markerów ryzyka nowotworów. Znajomość ich stężenia we krwi,  wpływa na skuteczność profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów.  Bez względu na źródło  pochodzenia stanowią one uniwersalne markery ryzyka i występowania określonych chorób nowotworowych.
Nowością w określeniu korelacji pomiędzy ryzykiem chorób nowotworowych i stężeniem mikroelementów we krwi jest wzrost ryzyka obserwowany nie tylko w przypadku przekroczenia stężenia optymalnego (dawniej raczej określanego jako wartość krytyczna), lecz również w przypadku stężeń zbyt niskich. Konieczne stało się więc  opracowanie prawidłowych zakresów referencyjnych dla mikroelementów. Również przed rozpoczęciem suplementacji danym związkiem powinniśmy najpierw sprawdzić stężenie danego pierwiastka w naszym organizmie.
Stężenia referencyjne dla mikroelementów uwzględnionych w teście  zostały ustalone na podstawie badań własnych laboratorium wykonującego badanie (READ-GENE S.A.) lub w oparciu o dane literaturowe. READ-GENE S.A. to firma  z bardzo dużym doświadczeniem prowadzona przez profesora dr hab. n. med. Jana Lubińskiego, najczęściej cytowanego w świecie polskiego naukowca onkologa we współudziale grupy naukowców z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. READ-GENE S.A. od lat prowadzi szeroko zakrojone badania na temat wpływu mikroelementów na wczesne wykrywanie, rokowanie, profilaktykę i leczenie różnych typów nowotworów złośliwych. W miarę postępu badań możliwe jest ustalenie kolejnych zależności. Pełne zestawienie aktualnych zakresów referencyjnych (norm) podawanych przez wykonawcę na wyniku testu jest dostępne na stronie internetowej read-gene.com->mikroelementy->normy.
Badania własne – asocjacyjne prospektywne określające korelację pomiędzy stężeniem pierwiastków z zapadalnością na nowotwory złośliwe –  obejmowały reprezentatywną  dla Polski kilkutysięczną grupę zdrowych wyjściowo osób, u których mierzono we krwi stężenia: selenu (Se),  arsenu (As), cynku (Zn), miedzi (Cu), kadmu (Cd), ołowiu (Pb). Kobiety z mutacją w genie BRCA1, wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi i jajnika, stanowiły ok 2 tys. podgrupę wśród osób badanych. Pełny opis badań własnych, na których podstawie zostały opracowane aktualne normy dla wybranych pierwiastków zostały opisane na stronie wykonawcy badania w zakładce „działalność naukowa”. Do pobrania krwi należy zgłaszać się na czczo.  Na 3 dni przed badaniem należy wyeliminować z diety ryby, ryż oraz produkty na bazie ryb, ryżu i olejów rybnych. Porównaj badanie 3495, 3497.
 

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji