nazwa badania

Onkopakiet do 3 wybranych pierwiastków we krwi - Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)

kod oferty

3496

kod ICD

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-16 dni*. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Krótko o badaniu

Onkopakiet do 3 wybranych pierwiastków we krwi - Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź).  Badanie we krwi pełnej przydatne dla oceny ryzyka określonych chorób nowotworowych i w profilaktyce  chorób nowotworowych.

Więcej informacji

Badanie  we krwi pełnej maksymalnie trzech, wybranych z listy sześciu, pierwiastków  istotnych dla oceny ryzyka określonych chorób nowotworowych i w profilaktyce  chorób nowotworowych. Mikroelementy, m.in.  metale ciężkie: arsen, kadm, ołów, rtęć,  a także selen, arsen, cynk czy miedź wpływają na ryzyko zachorowania na nowotwory, głównie nowotwory zależne od mikroelementów, lecz także, w pewnym zakresie, na nowotwory wykazujące zależność od hormonów. Mikroelementy te działają bezpośrednio na stres oksydacyjny lub pośrednio wpływają na gospodarkę hormonalną przez oddziaływanie na enzymy, w mechanizmach zależnych od czynników genetycznych. Do nowotworów silnie  zależnych  od  mikroelementów  należą:  rak  płuca,  krtani,  jelita  grubego,  żołądka czy, zwłaszcza u  mężczyzn trzustki. Również u mężczyzn zależny od hormonów nowotwór  prostaty  jest  uwarunkowany  przez poziom mikroelementu – selenu. Wpływ selenu jako dodatkowego czynnika ryzyka nowotworów jest widoczny na ogół w przypadku nowotworów o mniejszej zależności od hormonów, przykładowo raka piersi u kobiet. Związek mikroelementów dostarczanych w diecie (np. arsenu),  korelujących z ryzykiem chorób nowotworowych, pozwala na ich określanie jako żywieniowych markerów ryzyka nowotworów. Znajomość ich stężenia we krwi,  wpływa na skuteczność profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów.  Bez względu na źródło  pochodzenia stanowią one uniwersalne markery ryzyka określonych chorób nowotworowych. Przykładowo, w przypadku nieprawidłowego poziomu kadmu, wzrost ryzyka nowotworu u obu płci przekracza rząd wielkości (m.in. 20 krotny wzrost w przypadku raka piersi u kobiet bez mutacji BRCA1); nadmierny poziom rtęci zwiększa  ryzyko określonych nowotworów u obu połci 3-4 krotnie; arsenu nawet w pewnych przypadkach 5-krotnie; w świetle danych z literatury naukowej niedobór Se wiąże się z wysokim ryzykiem chorób nowotworowych. Zbyt wysoki poziom cynku zwiększa ryzyko pewnych nowotworów nawet 70 krotnie! Nowością w określeniu korelacji pomiędzy ryzykiem chorób nowotworowych i stężeniem mikroelementów we krwi jest wzrost ryzyka obserwowany nie tylko w przypadku przekroczenia stężenia optymalnego (dawniej raczej określanego jako wartość krytyczna), lecz również w przypadku stężeń zbyt niskich. Konieczne stało się więc  opracowanie dla mikroelementów prawidłowych zakresów referencyjnych. Badanie poziomu mikroelementów we krwi, przed rozpoczęciem suplementacji lub z innych powodów klinicznych,  powinny obejmować całe ich grupy uczestniczące w sprzężonych szlakach biochemicznych lub patomechanizmach. Przykładowo, u  kobiet chorych na raka piersi  szczególnie  niekorzystne  wydaje  się  wysokie  stężenie  miedzi, stąd przydatna okazuje się wiedza, o możliwości neutralizowania jej nadmiaru poprzez kontrolę poziomu takich mikroelementów jak:  selen,  żelaz czy magnez. Ich stężenia powinny być oznaczane równolegle z miedzią. Stężenia referencyjne dla mikroelementów uwzględnionych w teście  zostały ustalone na podstawie badań własnych laboratorium wykonującego badanie lub w oparciu o dane literaturowe (w przypadku ołowiu). Badania własne – asocjacyjne prospektywne określające korelację pomiędzy stężeniem pierwiastków z zapadalnością na nowotwory złośliwe –  obejmowały reprezentatywną  dla Polski (kilkudziesięciotysięczną) grupę zdrowych wyjściowo osób, u których mierzono we krwi stężenia: arsenu (As), kadmu (Cd), ołowiu (Pb), rtęci (Hg), cynku (Zn), miedzi (Cu), żelaza (Fe) i selenu (Se).  U około 2 tysięcy objętych badaniami kobiet stwierdzono mutację genu BRCA 1, zwiększająca znacznie  ryzyko zachorowania na nowotwór piersi i jajnika. Porównaj badanie 3495, 3497.
Więcej

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt Onkopakiet do 3 wybranych pierwiastków we krwi - Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź) został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter
Dzień dobry!

Jak mogę Ci pomóc?