Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Oznaczenie grupy krwi ABO, antygenu D z układu Rh i BTA u noworodków i niemowląt

Kod oferty: 995
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Oznaczenie grupy krwi ABO, antygenu D z układu Rh i BTA u noworodków i niemowląt do 4 miesiąca życia. 

Więcej informacji

Badanie to składa się z :
– Oznaczenia grupy krwi układu ABO – Oznaczenia antygenu D z układu Rh – Wykonania BTA (bezpośredniego testu antyglobulinowego).
Oznaczenie grupy krwi ABO w tej grupie pacjentów ogranicza się do badania antygenów A i B, gdyż wytwarzanie naturalnych przeciwciał układu ABO rozpoczyna się dopiero w 3-cim miesiącu życia. Ponadto prawidłową ekspresję antygenów A i B na krwinkach czerwonych obserwuje się  przeważnie od drugiego roku życia dziecka. W związku z tym, w badaniach krwinek w okresie wcześniejszym mogą wystąpić słabsze reakcje z odczynnikami diagnostycznymi anty-A i anty-B w porównaniu z krwinkami dorosłych.
Antygen D z układu Rh rozwija się bardzo wcześnie w życiu płodowym stąd jego ekspresja na krwinkach dzieci do 4 miesiąca życia jest taka sama jak u osób dorosłych.
Dodatni bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) wykonany z krwinkami noworodka świadczy o opłaszczeniu krwinek przez niekompletne alloprzeciwciała matczyne klasy IgG i tym samym potwierdza klinicznie rozpoznaną chorobę.

Przygotowanie do badania