tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

p16 i Ki67 - ekspresja białek

Kod badania: 3196Kod ICD: --

Kategoria badań

Choroby nowotworowe

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 5-20 dni.

Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Opis badania

P16 i Ki-67- ekspresja białek. Test immunocytochemiczny do jednoczasowego oznaczania białka p16 i Ki-67 w materiale cytologicznym pobranym z tarczy szyjki macicy.

Więcej informacji

Konieczne uzupełnienie Zlecenia i Deklaracji Świadomej Zgody na badanie genetyczne.
Test immunocytochemiczny do jednoczasowego oznaczania białka p16 i Ki-67 w materiale cytologicznym pobranym z tarczy części pochwowej szyjki macicy. HPV, wirus brodawczaka ludzkiego (ang. human papilloma virus) jest przyczyną nowotworów nabłonkowych skóry i błon śluzowych. Poszczególne typy wirusa zostały pogrupowane wg sekwencji genomu i kategorii klinicznych. Przebieg zakażenia może być bezobjawowy, subkliniczny i pełnoobjawowy. Poszczególne typy HPV charakteryzują się różnym potencjałem onkogennym – zdolnością do wywołania transformacji nowotworowej. Badanie jest testem immunocytochemicznym do jednoczasowego, jakościowego oznaczania białka p16 i Ki-67 w preparatach cytologicznych pobranych z tarczy szyjki macicy. Pozwala na wykrycie komórek,  w których doszło do zaburzenia cyklu komórkowego w wyniku infekcji wirusem HPV o wysokim potencjale onkogennym. Białko P16 jest antygenem stwierdzanym u 80-100% chorych na raka szyjki macicy, białko Ki-67 jest antygenem jądrowym o nasilonej ekspresji w fazach S, G2 i M komórek raka szyjki macicy. Badanie jest szczególnie przydatne w granicznych zmianach nowotworowych, takich, jak atypowe komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego o nieokreślonym znaczeniu, ASCUS (ang. atypical squamous cells of undetermined significance), kiedy zmiany morfologiczne nie są wyraźne. W przypadku śródnabłonkowych zmian dysplastycznych małego stopnia,  LSIL (ang. Low-grade squamous intraepithelial lesion) badanie pozwala na rozróżnienie transformacji  nowotworowej komórek przez HPV od incydentalnej infekcji HPV.

Opis badania

Więcej informacji