nazwa badania

Panel alergenów - mieszany (pediatryczny) (30 alergenów)

kod oferty

3485

kod ICD

L91

kategoria badań

Alergologia, Alergologia - Panele Polycheck

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-5 dni*. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Krótko o badaniu

Panel alergenów - mieszany (pediatryczny) (30 alergenów). Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu obejmującego: 27 alergenów pojedynczych, CCD oraz kolejnych  10  alergenów zawartych w 2 mieszankach (miksach),  przydatne w przesiewowej diagnostyce zależnych od IgE chorób alergicznych, ze wskazaniem na alergie wieku dziecięcego.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu obejmującego: 27 alergenów pojedynczych, CCD oraz kolejnych 10  alergenów zawartych w 2 mieszankach (miksach),  przydatne w przesiewowej diagnostyce zależnych od IgE chorób alergicznych, ze wskazaniem na alergie wieku dziecięcego. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w atopowym mechanizmie reakcji alergicznych, miejscowych lub anafilaktycznych (ciężkich uogólnionych), określanym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen, zwany alergenem, posiadają we krwi wykrywalne stężenie IgE specyficznej dla tego alergenu (sIgE), podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu do organizmu cząsteczki sIgE (związane z powierzchnią komórek odpornościowych) indukują swoistą odpowiedź na alergen, prowadząc do miejscowego stanu zapalnego. Równocześnie, nasilenie produkcji sIgE niezwiązanej z komórkami wzmacnia, a niekiedy uogólnia, alergiczną reakcję zapalną. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem sIgE we krwi obwodowej, przy czym korelacja ta zależy od rodzaju alergenu. Pomiar in vitro stężenia sIgE w surowicy jest konieczny do identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie i łącznie z wywiadem klinicznym, testami skórnymi i wynikami innych badań laboratoryjnych i ambulatoryjnych wchodzi w skład diagnostycznego algorytmu alergii. W odróżnieniu od badań in vivo: testów skórnych i prowokacji, wykonywane in vitro oznaczenie sIgE nie niesie ryzyka dla pacjenta. Dla każdego alergenu z panelu ilościowy wynik stężenia sIgE podawany jest oddzielnie na wspólnym raporcie testu. Wyniki ilościowe w kU/l przypisywane są do klas półilościowego systemu raportowania RAST/ EAST i przestawione graficznie. W teście wykorzystano pełne ekstrakty źródeł alergenów. Wyniki testu raportowane są od 0,15 kU/l, co nadaje testowi również walor prognostyczny. W panelu oznaczane są sIgE dla 28 alergenów naniesionych na blot oddzielnie –  alergenów pokarmowych: mleka krowiego (f2), alfa-laktoalbuminy (f76), beta-laktoglobulina (f77), BSA, surowiczej albuminy wołowej (e204), kazeiny (f78), białka jaja kurzego (f1), żółtka jaja kurzego (f75), dorsza (f3), ryżu (f9), soi (f14), orzecha arachidowego (f13), orzecha laskowego (f17), marchwi (f31), ziemniaka (f35), jabłka (f49), kakao – czekolady (f93), kurczaka (f83); alergenów oddechowych: naskórka konia (e3), naskórka psa (e2/e5), naskórka kota (e1), Cladosporium herbarum (m2), Alternaria alternata (m6), Aspergillus fumigatus (m3), D. pteronyssiuns (d1), D. farinae (d2), pyłku brzozy (t3), pyłku bylicy (w6);  CCD (determinanty cukrowe zawyżające wyniki dla alergenów glikoproteinowych) oraz alergenów w mieszance mąki zbóż zawierających gluten (fx):  pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa (odpowiednio: f4/f5/f6/f7) oraz mieszance pyłku 6 traw (gx):  tymotki łąkowej, kłosówki, kupkówki pospolitej, rajgrasu angielskiego, wiechliny łąkowej, kostrzewy łąkowej (odpowiednio: g6/g13,g3/g5/g8/g4).
Więcej

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt Panel alergenów - mieszany (pediatryczny) (30 alergenów) został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter
Dzień dobry!

Jak mogę Ci pomóc?