nazwa badania

Panel Alveolitis allergica dla dorosłych

kod oferty

5224

kod ICD

Krótko o badaniu

Panel Alveolitis allergica dla dorosłych. Badanie identyfikujące antygeny stanowiące potencjalną przyczynę alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych u dorosłych.

Więcej informacji

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, AZPP (Alveolitis allergica) jest określeniem grupy chorób układu oddechowego, wywołanych powtarzaną wziewną ekspozycją na pyły organiczne, z następowym uczuleniem na zawarte w nich składniki. Choroba dotyczy nie tylko pęcherzyków płucnych, lecz również zmian w oskrzelikach i tkance śródmiąższowej, doprowadzając niekiedy do wytworzenia ziarniniaków i włóknień w płucach. Do najbardziej narażonych na Alveolitis allergica należą: rolnicy, pracownicy elewatorów i magazynów zbożowych, młynarze, hodowcy ptaków i pieczarek, pracownicy stykający się z pyłem drzewnym. Na ogół, przyjmuje się, że czynnikami etiologicznymi AZPP są w przeważającej mierze antygeny drobnoustrojów znajdujących się w pyłach pochodzenia organicznego (zarodniki promieniowców, grzybów i bakterie) oraz białek hodowlanych ptaków i ssaków. W panelu uwzględnione zostały antygeny: promieniowców termofilnych Faenia rectivirgula (Micropolyspora faeni) i Thermoactinomyces vulgaris,; zarodnikującej bakterii glebowej Streptomyces albus; bakterii glebowych Arthrobacter spp; występujących powszechnie na roślinach lub w glebie, względnie chorobotwórczych bakterie tlenowych: Pantoea agglomerans (Erwinia herbicola), Acinetobacter spp.; pleśni: Aspergillus fumigatus, Penicillium spp.; drożdżaka Candida albicans oraz białek zwierząt hodowanych w gospodarstwach indywidualnych lub na skalę przemysłową (kurzego, kaczego, gołębiego).
Więcej

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt Panel Alveolitis allergica dla dorosłych został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter