Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Panel Alveolitis allergica dla dzieci

Kod oferty: 5225
Kod ICD:

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Panel Alveolitis allergica dla dzieci. Badanie identyfikujące antygeny stanowiące potencjalną przyczynę alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych u dzieci.

Więcej informacji

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, AZPP (Alveolitis allergica) jest określeniem grupy chorób układu oddechowego, wywołanych powtarzaną wziewną ekspozycją na pyły organiczne, z następowym uczuleniem na zawarte w nich składniki. Choroba dotyczy nie tylko pęcherzyków płucnych, lecz również zmian w oskrzelikach i tkance śródmiąższowej, doprowadzając niekiedy do wytworzenia ziarniniaków i włóknień w płucach. Do najbardziej narażonych na Alveolitis allergica należą: rolnicy, pracownicy elewatorów i magazynów zbożowych, młynarze, hodowcy ptaków i pieczarek, pracownicy stykający się z pyłem drzewnym. Na ogół, przyjmuje się, że czynnikami etiologicznymi AZPP są w przeważającej mierze antygeny drobnoustrojów znajdujących się w pyłach pochodzenia organicznego (zarodniki promieniowców, grzybów i bakterie) oraz białek hodowlanych ptaków i ssaków. W panelu uwzględnione zostały antygeny: promieniowców termofilnych Faenia rectivirgula (Micropolyspora faeni); zarodnikującej bakterii glebowej Streptomyces albus; występujących powszechnie na roślinach lub w glebie, względnie chorobotwórczych bakterie tlenowych: Pantoea agglomerans (Erwinia herbicola), Acinetobacter spp.; pleśni: Aspergillus fumigatus, Penicillium spp.; drożdżaka Candida albicans oraz białek zwierząt hodowanych w gospodarstwach indywidualnych lub na skalę przemysłową (kurzego, kaczego, gołębiego, króliczego i owczego).