tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łącznej,vasculitis,ch. autoimmunologiczne wątroby) met.immunoblot

Kod badania: 3290Kod ICD: --

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-7 dni.

Opis badania

Panel autoimmunologiczny STD (choroby tkanki łącznej, Vasculitis, choroby autoimmunologiczne wątroby), met. immunoblotu. Diagnostyka chorób o podłożu autoimmunizacyjnym.

Więcej informacji

Diagnostyka chorób o podłożu autoimmunizacyjnym. W teście są oznaczane ilościowo  przeciwciała IgG specyficzne w stosunku do 14 autoantygenów:
Ro/SS-A 60, La/SS-B, Scl-70, PM/Scl100, Sm, PCNA, dsDNA, rybosomalnego białko Po, CENP-B, AMA M2, PR3, MPO (mieloperoxydaza), TPO (tyreoperoxydaza), TG (tyreoglobulina). Test jest przydatny w diagnostyce:
•    układowych, zapalnych chorób reumatycznych tkanki łącznej -zapalenia wielomięśniowego /skórno-mięśniowego: PM/Scl-100 -twardziny: Scl-70,CENP-B, PM/SCL-100, AMA M2 -mieszanej choroby tkanki łącznej: SS-A60, SS B,
-zespołu Sjogrena: SS-A, SS-B, AMA M2 -toczenia układowego: Sm, dsDNA, SS-A 60, SS-B, PCNA, rybosomalne białko Po, AMA M2 -zespół CREST: CENP-B, Scl-70 •    autoimmunologicznego zapalenia naczyń -ziarniaka Wegenera: PR3 -mikroskopowego zapalenia tętnic: MPO, PR3 -zespołu Churga-Strauss -guzkowego zapalenia tętnic: PR3, MPO •    autoimmunologicznych chorób tarczycy: TPO,TG •    pierwotnej marskości żółciowej: AMA M2,CENP-B •    zespołu Goodpasture'a: PR3 Wyniki wyrażone w kU/l opisywane są jako:
<0,3 wynik ujemny 0,3 ≤ 0,8 strefa graniczna/odcięcia 08 ≤ 4,5 wynik słabo pozytywny 4,5 ≤ 10 wynik pozytywny >10 wynik silnie pozytywny

Opis badania

Więcej informacji