tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Panel - jady owadów (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka)

Kod badania: 724Kod ICD: L91

Kategoria badań

Alergologia

Alergologia - Panele Polycheck

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-7 dni.

Opis badania

Panel - jady owadów (pszczoła, osa, szerszeń, komar, meszka).  Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do jadu owadów przydatne w diagnostyce i różnicowaniu alergii na jad owadów błonkoskrzydłych: pszczoły, osy i szerszenia  oraz muchówek: komara i meszki.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku alergenów jadu owadów,  przydatne w diagnostyce i różnicowaniu zależnej  od IgE nadwrażliwości (alergii) na jad owadów błonkoskrzydłych: pszczoły, osy i szerszenia i muchówek: komara i meszki. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w atopowym mechanizmie reakcji alergicznych, miejscowych lub anafilaktycznych, określanym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen, zwany alergenem, posiadają we krwi wykrywalne stężenie IgE specyficznej dla tego alergenu (sIgE).  Obecne w miejscu wniknięcia alergenu do organizmu cząsteczki sIgE (związane z powierzchnią komórek odpornościowych) indukują swoistą odpowiedź na alergen, prowadząc do miejscowego stanu zapalnego. Równocześnie, nasilenie produkcji sIgE niezwiązanej z komórkami wzmacnia, a niekiedy uogólnia, alergiczną reakcję zapalną. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem sIgE we krwi obwodowej. Pomiar in vitro stężenia sIgE w surowicy jest konieczny do identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie i łącznie z wywiadem klinicznym, testami skórnymi i wynikami innych badań laboratoryjnych i ambulatoryjnych wchodzi w skład diagnostycznego algorytmu alergii. W odróżnieniu jednak od badań in vivo: testów skórnych i prowokacji, wykonywane in vitro oznaczenie sIgE nie niesie ryzyka dla pacjenta. Jest to szczególnie istotne w diagnostyce uczulenia na jady owadów, ze względu na możliwość występowania niezwykle silnych reakcji anafilaktycznych po wykonaniu testów skórnych u silnie uczulonych pacjentów.  Dla każdego alergenu z panelu ilościowy wynik stężenia sIgE podawany jest oddzielnie na wspólnym raporcie testu. Wyniki ilościowe w kU/l przypisywane są do klas półilościowego systemu raportowania RAST/ EAST. W teście wykorzystano pełne preparaty poszczególnych jadów oraz uwzględniono, jako oddzielny element, CCD – krzyżowo reagujące determinanty węglowodanowe obecne w cząsteczkach alergenów będących biochemicznie glikozylowanymi białkami.  Panel obejmuje jady należących do owadów błonkoskrzydłych: pszczoły (i1), osy (i3) i szerszenia europejskiego (i75) oraz owadów nalężących do muchówek: komara (i71) i  meszki. 

Opis badania

Więcej informacji