tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Panel mleko krowie plus gluten

Kod badania: 769Kod ICD: L91

Kategoria badań

Alergologia

Alergologia - Panele Polycheck

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-7 dni.

Opis badania

Panel mleko krowie plus gluten. Panel uwzględniający ekstrakt pełnego mleka krowiego (F2), jego główne składniki alergenowe alfa-laktoalbuminę (F76), beta-laktoglobulinę (F77), kazeinę (F78) i BSA  (Bos d 6) oraz gluten (F79), alergen tzw. zbóż glutenowych. Panel jest przydatny w różnicowej diagnostyce alergii IgE zależnej na mleko i zboża glutenowe.

Więcej informacji

Panel jest przydatny  w różnicowej diagnostyce alergii IgE zależnej na mleko oraz gluten, alergen obecny w zbożach glutenowych: pszenicy i jej odmianach (orkiszu, samopszy czy płaskurce), jęczmieniu, życie i owsie, odpowiedzialny za alergię na produkty zbożowe. Alergia na gluten (nie mylić z chorobą trzewną – celiakią) daje często objawy zbliżone do objawów alergii na mleko krowie, a obie alergie są bardzo rozpowszechnione. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym  jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen zwany alergenem,  posiadają w krwi co najmniej wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem alergenowo-specyficznej IgE, przy czym korelacja ta jest zależna od alergenu. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Test umożliwia ilościowe  oznaczanie w surowicy specyficznych przeciwciał IgE (sIgE) rozpoznających ekstrakt pełnego  mleka krowiego (F2) oraz oddzielnie jego główne alergeny: alfa-laktoalbuminę (F76), beta-laktoglobulinę (F77), kazeinę (F78) i BSA – surowiczą albuminę wołową (Bos d 6) oraz sIgE dla alergenu zbóż glutenowych – glutenu (F79). Z badań własnych wynika, że ok. 35% wyników ujemnych w stosunku do mleka pełnego jako alergenu diagnostycznego, jest dodatnie w stosunku do któregoś z  pojedynczych alergenów mleka. Określenie uczulenia na pojedyncze komponenty mleka pozwala na uniknięcie całkowitej eliminacji mleka lub na zalecenie spożywanie mleka w formie przetworzonej, np. gotowanego. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l.  Ilościowe wyniki są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym. 

Opis badania

Więcej informacji