Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. Immunoblot

Kod oferty: 3285
Kod ICD: --

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Panel  nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA), IgG, met. Immunoblot. Różnicowa identyfikacja autoprzeciwciał dla ustalenia autoimmunizacyjnego charakteru zapalenia naczyń w zaburzeniach nerek i płuc.

Więcej informacji

Różnicowa identyfikacja autoprzeciwciał dla ustalenia autoimmunizacyjnego charakteru zapalenia naczyń w zaburzeniach nerek i płuc. W istotnym procencie przypadków zapalenia naczyń stwierdzana jest obecność autoprzeciwciał specyficznych dla cytoplazmy neutrofilów, ANCA (ang. z ang. anti-neutrophil cytoplasmic antibodies), w tym: swoistych dla proteinazy 3, PR3 (zaliczanych do p-ANCA, czyli ANCA typu okołojądrowegoi)  i swoistych dla mieloperoksydazy, MPO ( zaliczanych do c-ANCA, czyli ANCA typu cytoplazmatycznych) oraz przeciwciał przeciwko błonie kłębuszków nerkowych, anty-GBM (ang. anty-glomerular basement memebrane antignes). Dodatni wynik tych oznaczeń sugeruje  autoimmunizacyjny charakter zapalenia naczyń. Badanie stosowane jest w różnicowej diagnostyce zaburzeń funkcji nerek i/lub płuc (ziarniniakowatość Wegenera, mikroskopowe zapalenie naczyń, zespół Churg-Strauss, zespół  Goodpasteure’a, kłębuszkowe zapalenie nerek).