nazwa badania

Panel oddechowy III (10 alergenów)

kod oferty

707

kod ICD

L91

kategoria badań

Alergologia, Alergologia - Panele Polycheck

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-7 dni*. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Panel oddechowy III (10 alergenów) - Krótko o badaniu

 Panel oddechowy III (10 alergenów). Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 10 alergenów oddechowych (wziewnych). 

Panel oddechowy III (10 alergenów) - Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 10 alergenów oddechowych, przydatne w diagnostyce klinicznej zależnych od IgE chorób alergicznych.  Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w atopowym mechanizmie reakcji alergicznych, miejscowych lub anafilaktycznych (ciężkich uogólnionych), określanym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen, zwany alergenem, posiadają we krwi wykrywalne stężenie IgE specyficznej dla tego alergenu (sIgE), podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu do organizmu cząsteczki sIgE (związane z powierzchnią komórek odpornościowych) indukują swoistą odpowiedź na alergen, prowadząc do miejscowego stanu zapalnego. Równocześnie, nasilenie produkcji sIgE niezwiązanej z komórkami wzmacnia, a niekiedy uogólnia, alergiczną reakcję zapalną. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem sIgE we krwi obwodowej, przy czym korelacja ta zależy od rodzaju alergenu. Pomiar in vitro stężenia sIgE w surowicy jest konieczny do identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie i łącznie z wywiadem klinicznym, testami skórnymi i wynikami innych badań laboratoryjnych i ambulatoryjnych wchodzi w skład diagnostycznego algorytmu alergii. W odróżnieniu od badań in vivo: testów skórnych i prowokacji, wykonywane in vitro oznaczenie sIgE nie niesie ryzyka dla pacjenta. Dla każdego alergenu z panelu ilościowy wynik stężenia sIgE podawany jest oddzielnie na wspólnym raporcie testu. Wyniki ilościowe w kU/l przypisywane są do klas półilościowego systemu raportowania RAST/ EAST i przestawione graficznie. W panelu III oznaczane są IgE specyficzne w stosunku do alergenów oddechowych: pyłku brzozy (t3), pyłku bylicy (w6), mieszaniny pyłku traw (tymotki łąkowej (g6), kłosówki (g13), kupkówki pospolitej (g3), rajgrasu angielskiego (g5), wiechliny łąkowej (g8) i kostrzewy łąkowej (g4)), pyłku żyta (g12),  D. pteronyssinus (d1),  D. farinae (d2), naskórka psa (e2/e5), sierści kota (e1), mieszaniny alergenów piór ptasich (gęsi (e70), kury (e 85), kaczki (e86 i indyka (e89), mieszaniny zarodników pleśni (Cladosporium herbarium (m2), Alternaria alternata (m6). W teście wykorzystano pełne ekstrakty źródeł alergenów.
Więcej

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Nasilenie objawów alergicznych zależy od poziomu IgE oraz od rodzaju alergenu uczulającego.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność przeciwciał IgE: alergia na alergen/alergeny obecne w panelu.

Panel oddechowy III (10 alergenów) - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt Panel oddechowy III (10 alergenów) został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter
Dzień dobry!

Jak mogę Ci pomóc?