Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza)

Kod oferty: 781
Kod ICD: L91

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza), umożliwiający diagnostykę i optymalizację terapii alergii IgE zależnej.

Więcej informacji

Panel pediatryczny zawierający 14 natywnych i  zdefiniowanych alergenów: mleka krowiego, jaja kurzego, orzeszka ziemnego i pyłku brzozy, indukujących specyficzne przeciwciała IgE u osób uczulonych oraz, jako kontrolę, determinanty cukrowe (CCD) będące składnikiem różnych alergenów natywnych i reagujące niespecyficznie z szeregiem przeciwciał  indukowanych przez  różne alergeny pokarmowe i oddechowe. Panel pozwala na: określenie składników alergenu odpowiedzialnych za objawy chorobowe; określenie ryzyka reakcji krzyżowych badanej IgE; określenie podatności badanego na immunoterapię swoistą i dobór właściwego preparatu do swoistego odczulania; dobór diety eliminacyjnej.  Panel alergenów zawiera alergeny mleka: alfa-laktoalbuminę (F76), beta-laktoglobulinę (F77), kazeinę (F77), albuminę surowicy wołowej, BSA (E204) i laktoferynę (F334); zdefiniowane alergeny jaja kurzego: owomukoid (Gal d 1), owoalbuminę (gal d 2), konalbuminę (dziś owotransferyna, gal d 3), lizozym (Gal d 4); termostabilne i odporne na trawienie alergeny orzeszków ziemnych: Ara h1, Ara h2, Ara h3 i  Ara h9 – ten ostatni reagujący krzyżowo z brzoskwinią; główny alergen brzozy: Bet v1 i reszty cukrowe CCD. Wyniki są wyrażane w kU/l i w klasach RAST. Diagnostyka molekularna alergii pozwala na rozróżnienie faktycznego uczulenia od reakcji krzyżowych u pacjentów multiuczuleniowych.