Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych met. IIF, Immunoblot

Kod oferty: 217
Kod ICD: O03
Kategoria badań: AUTOIMMUNOLOGIA, CHOROBY NOWOTWOROWE

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

 P/c. onkoneuronalne met. IIF. Oznaczenie przeciwciał onkoneuronalnych  w surowicy, przydatne w diagnostyce  zespołu paranowotworowego. 

Więcej informacji

 

Oznaczenie przeciwciał onkoneuronalnych  w surowicy jest  przydatne w diagnostyce  zespołu paranowotworowego. Zespoły paranowotworowe są objawami chorobowymi towarzyszącymi  nowotworowi, lecz nie związanymi z nim bezpośrednio. Neurologiczne zespoły paranowotworowe (NZP), dotyczą  zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego u chorych na chorobą nowotworową, przy czym nowotwór pierwotny lub jego przerzuty zlokalizowane są poza układem nerwowym i nie oddziałują na niego bezpośrednio.  Mechanizmy paranowotworowe mają podłoże autoimmunizacyjne. Mogą wiązać się  z autoagresją w stosunku do tkanki nerwowej przeciwciał generowanych przez nowotwór o innym pochodzeniu  lub z obecnością przeciwciał onkoneuronalnych. Przeciwciała onkoneuronalne są indukowane przez i skierowane przeciw antygenom onkoneuronalnym, czyli antygenom ulegającym ekotopowej  ekspresji w komórkach nowotworowych, analogicznych do antygenów będących strukturami cytoplazmatycznymi „wewnętrznych”  komórek układu nerwowego. U  osób zdrowych struktury takie (epitopy) izolowane są od układu odpornościowego przez barierę krew-mózg. Zmiany przepuszczalności bariery krew-mózg, będące skutkiem autoimmunizacji,  prowadzą do penetracji układu nerwowego przez przeciwciała onkoneuronalne i specyficzne komórki immunokompetentne i rozwinięcia neurologicznych objawów klinicznych. NZP obejmują zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie układu limbicznego, podostre zwyrodnienie móżdżku i szereg innych chorób i zespołów nerurologicznych.  Do zdefiniowanych przeciwciał onkoneuronalnych zaliczane są przeciwciała: anty-Hu, anty-Yo, anty-CV2, anty-Ri, anty-Ma/anty-Ta oraz anty-amfifizyna. Zgodnie z przyjętymi kryteriami, rozpoznanie NZP jest pewne, w przypadku identyfikacji w surowicy chorego któregoś z  wymienionych przeciwciał. Poszczególnym  przeciwciałom można przypisać  nowotwory stymulujące ich syntezę. Występowanie przeciwciał onkoneuronalnych i objawów zespołu paranowotworowego może wyprzedzać wykrycie nowotworu o kilka miesięcy lub nawet lat, wzrost ich stężenia może się wiązać z progresją nowotworu lub przerzutami. Uważa się, że obecność przeciwciał onkoneuronalnych towarzyszy rozwijającym się nowotworem, lecz  nie jest główną przyczyną neurologicznych zespołów paranowotworowych, za którą uważane są komórki immunokompetentne, głównie cytotoksyczne limfocyty T specyficzne w stosunku do antygenów nowotworu i antygenów pęcherzyków synaptycznych.

Obecność przeciwciał onkoneuronalnych i generujące ich powstanie nowotwory :

anty-Hu (ANNA-1, anti-neuronal nuclear antibody 1): drobnokomórkowy i niedrobnokomórkowy rak płuc, nerwiak zarodkowy, rak gruczołu krokowego, nasieniak

anty-Yo (PCA-1, anti-Purkinje cell antibody 1): rak jajnika, rak sutka

anty-CV2 (anty-CRMP5, collapsin response-mediated protein 5): drobnokomórkowy rak płuc, grasiczak, mięsak macicy

anty-Ri (ANNA-2, anti-neuronal nuclear antibody 2): rak piersi, drobnokomórkowy rak płuc

anty-Ma/anty-Ta (Ma2/Ta o masie 41,5 kDa lub Ma1 — 40 kDa): rak jąder

anty-amfifizyna ( białko 128 kDa w pęcherzykach synaptycznych.: drobnokomórkowy rak płuc, rak jajnika.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

 

Obecność przeciwciał onkoneuronalnych i generujące ich powstanie nowotwory :

anty-Hu (ANNA-1, anti-neuronal nuclear antibody 1): drobnokomórkowy i niedrobnokomórkowy rak płuc, nerwiak zarodkowy, rak gruczołu krokowego, nasieniak

anty-Yo (PCA-1, anti-Purkinje cell antibody 1): rak jajnika, rak sutka

anty-CV2 (anty-CRMP5, collapsin response-mediated protein 5): drobnokomórkowy rak płuc, grasiczak, mięsak macicy

anty-Ri (ANNA-2, anti-neuronal nuclear antibody 2): rak piersi, drobnokomórkowy rak płuc

anty-Ma/anty-Ta (Ma2/Ta o masie 41,5 kDa lub Ma1 — 40 kDa): rak jąder

anty-amfifizyna ( białko 128 kDa w pęcherzykach synaptycznych.: drobnokomórkowy rak płuc, rak jajnika.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD