tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Panel TORCH 10 patogenów IgG

Kod badania: 477Kod ICD: -

Kategoria badań

Infekcje

Ciąża

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-7 dni.

Opis badania

Panel TORCH 10 patogenów IgG. Badanie przesiewowe zalecane dla kobiet planujących ciążę lub będących w początkowym okresie ciąży.

Więcej informacji

Panel TORCH 10 patogenów IgG jest badaniem przesiewowym zalecanym dla kobiet planujących ciążę lub będących w początkowym okresie ciąży, wykazujące poziom odporności na panel patogenów stanowiących potencjalne zagrożenie dla ciąży i płodu.  Akronim TORCH stworzony jest z nazw drobnoustrojów powodujących zakażenia, które przebiegając w trakcie ciąży mogą pozostawić trwały ślad u dziecka lub powodować utratą ciąży. W badaniu uwzględniono: pasożyt Toxoplasma gondii wywołujący toksoplazmozę (T w akronimie); wirusa różyczki (R); wirusa cytomegalii (C) i wirusa opryszczki (Herpes virus – H) oraz drobnoustroje objęte w akronimie wspólnie literą O (ang. other – inne), bakterie: Treponema pallidum – krętek kiły; Bordetella pertussis – pałeczkę krztuśca i Chlamydia trachomatis – bakterię powodującą zakażenia przenoszone drogą płciową oraz wirusy: Parvovirus B 19 i wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV). Badanie powinno być wykonywane przez kobiety planujące ciążę lub znajdujące się w początkowym okresie ciąży. W badaniu wykazywane są przeciwciała specyficzne dla antygenów charakterystycznych dla wymienionych drobnoustrojów. Obecność przeciwciał IgG swoistych dla danego drobnoustroju świadczy o kontakcie z tym drobnoustrojem w przeszłości i jest przesłanką o nabytej odporności i, tym samym, braku zagrożenia dla płodu w przypadku gdy badaną jest ciążarna. W przypadku Toxoplasma, wirusa różyczki i wirusa cytomegalii potwierdzeniem koniecznym dla wysnucia takiego wniosku jest określenie awidności wykrytych przeciwciał IgG. Wysoka awidność pozwala na stwierdzenie, że IgG rzeczywiście stanowią zabezpieczenie przed powtórnym zakażeniem. Niska widność IgG wyklucza kategoryczny wniosek o uzyskaniu odporności. Obecność IgG o niskiej awidności świadczy o niedawnym zakażeniu lub zakażeniu przebiegającym aktualnie i jest przesłanką do wykonania oznaczeń odpowiadających im IgM dla potwierdzenia świeżego zakażenia. Nieobecność przeciwciał IgG swoistych dla patogenów z panelu wiąże się z koniecznością podjęcia przed ciążą i/lub w trakcie ciąży odpowiedniej profilaktyki. Przed zajściem w ciążę zalecane jest wykonanie koniecznych szczepień, a w przypadku ciąży już istniejącej regularne wykonywanie oznaczeń specyficznych IgM i IgG, przed wszystkim dla Toxoplasma i wirusa cytomegalii oraz unikania źródeł zakażenia.

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane