nazwa badania

Panel urogenitalny: HPV HR DNA 14 typów, Ch. trachomatis, M. genitalium,U. urealyticum,U. parvum met. real time PCR, jakościowo

kod oferty

3127

kod ICD

kategoria badań

INFEKCJE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

Krótko o badaniu

Panel urogenitalny: HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum met. real time PCR, jakościowo umożliwia rozpoznanie współistniejących zakażeń układu moczopłciowego.

Więcej informacji

Panel zakażeń urogenitalnych obejmujący HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum umożliwia rozpoznanie współistniejących zakażeń układu moczopłciowego. Zakażenia wirusem HPV należą do najczęstszych zakażeń przenoszonych drogą płciową. Przewlekłe zakażenie może ulec progresji do raka szyjki macicy. Zidentyfikowano ponad sto typów wirusa HPV, spośród których ponad czterdzieści atakuje nabłonek płaski błon śluzowych i narządów rodnych. Wśród wirusów atakujących narządy rodne stosuje się zwykle podział w oparciu o potencjał onkogenny, wyróżniając typy wysokiego ryzyka (ang. high risk - HR) i niskiego ryzyka (ang. low risk - LR). Typy HR HPV związane są z inwazyjnym rakiem szyjki macicy lub z jego bezpośrednim prekursorem (zmianami dużego stopnia w obrębie nabłonka płaskiego szyjki macicy - high-grade squamous intraepithelial lesion (HG-SIL), śródnabłonkową neoplazją szyjki macicy - cervical intraepithelial neoplasia (CIN)  lub rakiem przedinwazyjnym - carcinoma in situ. LR HPV wywołują łagodne zmiany, niezwiązane z rakiem szyjki macicy. Około 70% przypadków inwazyjnego raka szyjki macicy na świecie wywoływanych jest wirusem HPV 16 i HPV 18. Zakażenie tymi typami związane jest z wyższym ryzykiem raka w porównaniu z pozostałymi typami HR HPV. Abbott RealTime HR HPV jest testem jakościowym, który wykrywa DNA HR HPV w komórkach szyjki macicy, pobranych na płynne podłoże transportowe. Testem identyfikuje się 14 typów HR HPV: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68. Dodatkowo, test weryfikuje, czy badana próbka zawiera odpowiednie komórki, oraz zawiera kontrolę skuteczności izolacji i amplifikacji próbki. Przy okazji badania  DNA HPV możliwe jest przeprowadzenie panelu badań zakażeń urogenitalnych, gdyż duży odsetek chorych wykazuje  współistniejące zakażenia,  koinfekcje m.in.: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum  i/ub Mycoplasma genitalium. Koinfekcje powinny być rozpoznawane, gdyż drobnoustroje te wymagają odmiennych strategii leczenia. Panel, oprócz opisanych wyżej typów HPV umożliwia oznaczenie w badanej próbce Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium oraz wykrywa i różnicuje Ureaplasma urealyticum i Ureaplasma parvum. Drobnoustroje oznaczane są analogicznie do HPV, jakościową metodą Real-time PCR. Materiałem do badań są: wymazy z dróg moczowo-płciowych kobiet (kanał szyjki macicy, szyjka macicy, tarcza szyjki, pochwa, cewka moczowa, miejsca zmienione chorobowo); wymazy z dróg moczowo-płciowych mężczyzn (cewka moczowa, prącie, miejsca zmienione chorobowo); u obu płci: wymazy z gardła, odbytu, ze spojówki oka.
Więcej

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt Panel urogenitalny: HPV HR DNA 14 typów, Ch. trachomatis, M. genitalium,U. urealyticum,U. parvum met. real time PCR, jakościowo został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter