tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta (Roche)

Kod badania: 3404Kod ICD: -

Kategoria badań

Diagnostyka prenatalna

Ciąża

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-2 dni.

Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Opis badania

PAPP-A + HCG wolna podjednostka beta (Roche). Prenatalne,  biochemiczne badania przesiewowe wykonywane we krwi matki w I trymesterze ciąży,  oceniające ryzyko  obciążenia płodu aberracjami chromosomowymi, trisomiami: 21, 18 i 13.

Więcej informacji

Badania stanowiące podstawę nieinwazyjnego, przesiewowego, biochemicznego, testu prenatalnego wykonywanego w I trymestrze ciąży (pomiędzy 8 – 13 tygodniem),  oceniającego ryzyko istnienia genetycznych wad chromosomowych  płodu: zespołu Downa (trisomia 21), zespołu Edwardsa (trisomia 18) i  zespołu Patau (trisomia 13). Oznaczone we krwi matki stężenia osoczowego białka ciążowego (PAPP-A) oraz wolnej podjednostki beta ludzkiej glikoproteiny kosmówkowej (free beta hCG, fbhCG) odnoszone są do median prawidłowego stężenia parametrów biochemicznych dla odpowiadającego wieku ciążowego. Pomiary stężenia obu markerów dokonywane są w analizatorze Cobas Roche, metodą elektrochemiluminescencji, ECLIA.  Raport testu podwójnego generowany jest przez lekarza za pomocą programu komputerowego i algorytmu certyfikowanego przez Fundację Medycyny Płodowej, FMF (ang. The Fetal Medicine Foundation). Poza stężeniami PAPP-A i fbhCG  program uwzględnia ponadto: dane pochodzące z wywiadu, dane kliniczne, wyniki diagnostyki obrazowej i wyniki innych badań laboratoryjnych. Procedura postępowania musi być zgodna z krajowymi wytycznymi w zakresie przesiewowych badań prenatalnych.

Opis badania

Więcej informacji