tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

PAPP-A (Kryptor)

Kod badania: 3108Kod ICD: -

Kategoria badań

Hormony płciowe i inne badania ginekologiczne

Diagnostyka prenatalna

Ciąża

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 5-10 dni.

Opis badania

PAPP-A (Kryptor). Pomiar stężenia osoczowego białka ciążowego A (PAPP-A) w surowicy krwi ciężarnej,  stosowane w przesiewowych badaniach  prenatalnych ryzyka wad chromosomowych płodu w pierwszym trymestrze ciąży. Test spełniający standardy i zalecenia FMF (ang. Fetal Medicine Foundation), zgodny z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Więcej informacji

Pomiar stężenia osoczowego białka ciążowego A, PAPP-A (ang. pregnancy-associated plasma protein A) w surowicy matki,  w połączeniu z pomiarem wolnej podjednostki β HCG (fβ-HCG)  jest  stosowany w przesiewowych badaniach prenatalnych  w kierunku  ryzyka wad chromosomowych płodu w pierwszym trymestrze ciąży (tzw. test podwójny lub, potocznie test PAPP-A). Nieprawidłowy poziom PAPP-A jest ponadto wskaźnikiem ryzyka m.in. porodu przedwczesnego, stanu przedrzucawkowego i urodzenie martwego dziecka. W ciąży PAPP-A jest wydzielane w dużych ilościach do krwi matki przez trofoblast i łożysko. Białko staje się  wykrywalne od 28 dnia po zapłodnieniu, a jego stężenie narasta stopniowo w miarę rozwoju płodu, silniej w ostatnim okresie ciąży. Dynamika wzrostu stężenia PAPP-A jest wskaźnikiem prawidłowości przebiegu ciąży i dobrostanu płodu. Uzyskane u ciężarnej  wyniki odnoszone są do wielkości prawidłowych (median) dla odpowiedniego  wieku ciąży. W przypadku zespołu Downa (trisomia 21) i Edwardsa (trisomia 18) stężenie PAPP-A jest  zaniżone  wyłącznie w pierwszym trymestrze ciąży. Badania biochemiczne we krwi matki stanowią część algorytmu badań prenatalnych, który obejmuje ponadto wywiad lekarski w kierunku chorób matki i ocenę parametrów płodu na podstawie badań ultrasonograficznych. Wyniki badań biochemicznych i ultrasonometrycznych poddawane są analizie komputerowej. Akredytacja FMF dotyczy testów określających stężenie PAPP-A i  fβ-HCG, sprzętu USG, uprawnień lekarza oraz programu wyliczającego ryzyko wad płodu, zespołów: Downa (trisomia 21), Edwardsa (trisomia 18) i  Pateau (trisomia 13). 

Opis badania

Więcej informacji