tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

P/c. p. 21-hydroksylazie

Kod badania: 3308Kod ICD: --

Kategoria badań

Autoimmunologia

Hormony płciowe i inne badania ginekologiczne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 15-20 dni.

Opis badania

Identyfikacja przeciwciał przeciw 21-hydroksylazie. Badanie wykonywane w rozpoznawaniu choroby Addisona i zespołu nadnerczowo-płciowego, stanowiące przedkliniczny wskaźnik autoimmunizacyjnej etiologii choroby.

Więcej informacji

Enzym 21-hydroksylaza jest odpowiedzialna za syntezę kortyzolu i aldosteronu. Niedobory kortyzolu stymulują przysadkę mózgową do produkcji ACTH i pobudzania nadnerczy. Obecność przeciwciał przeciw 21-hydroksylazie jest wskaźnikiem autoimmunizacyjnej, pierwotnej niedoczynności kory nadnerczy - choroby Addisona,  AAD (ang. Addison's Disease), endokrynnej choroby powodowanej przez autoimmunizacyjną destrukcję kory nadnerczy. Nierozpoznana i nieleczona AAD, o śmiertelności dochodzącej do 50%,  na ogół diagnozowana jest w momencie wystąpienia najgroźniejszego powikłania – zagrażającego życiu przełomu nadnerczowego. Najistotniejszym biochemicznym objawem nieleczonego AAD jest niski poziom sodu, niezależny od zakresu niedoboru glukokortykoidów; połowa chorych wykazuje podwyższone stężenie TSH, w małych odsetku obserwowana jest znaczna hiperkaliemia. Towarzyszące chorobie przeciwciała przeciw 21-hydroksylazie i innym enzymom szlaku syntezy steroidów stają się wykrywalne już w stadium przedklinicznym, przez co stanowią  wczesny wskaźnik choroby, o tyle istotny, że objawy kliniczne AAD są najczęściej niespecyficzne (m.in. męczliwość, nudności, bóle brzucha i chudnięcie).

Opis badania

Więcej informacji