Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA

Kod oferty: 3260
Kod ICD: N75

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Oznaczanie w surowicy przeciwciał przeciwko  dsDNA metodą ELISA (Anty-dsDNA ELISA), przydatne w diagnostyce tocznia trzewnego. 

Więcej informacji

Oznaczenie przeciwciał przeciwko  dsDNA, jest istotne w diagnostyce aktywnego i pozostającego w remisji (nieaktywnego) układowego tocznia trzewnego- SLE (z ang. systemic lupus erythematosus). Przeciwciała swoiste dla dwuniciowego DNA (dsDNA) w  surowicy krwi są najbardziej swoistym markerem tocznia trzewnego z zajęciem nerek. W zależności od aktywności choroby, przeciwciała dla dsDNA  stwierdzane są u 30 – 50 % chorych. Monitorowanie poziomu anty-dsDNA jest również pomocne w ocenie postępów immunosupresyjnego leczenia SLE. Przeciwciała anty-dsDNA należą do przeciwciał ANA. Obecność w krążeniu autoprzeciwciał ANA (z ang. antinuclear antibodies), przeciwciał swoistych dla własnych, jądrowych lub cytoplazmatycznych, rozpuszczalnych lub stałych, antygenów wewnątrzkomórkowych jest charakterystyczna dla szeregu systemowych (i narządowych) chorób zapalnych tkanki łącznej o podłożu autoimmunizacyjnym, przy czym poszczególne jednostki chorobowe wiążą się z obecnością charakterystycznego dla siebie zestawu reaktywności przeciwciał. Stwierdzenie obecność lub brak przeciwciał anty-dsDNA u badanego jest pomocne w różnicowaniu SLE i twardziny układowej SSc (z ang. systemic sclerosis).  Porównaj badanie 600 i 601. 

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność/wzrost poziomu przeciwciał: aktywna choroba, nasilenie przebiegu choroby.  

Spadek poziomu przeciwciał: leczenie immunosupresyjne, osłabienie aktywności choroby.