Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK)

Kod oferty: 665
Kod ICD: --

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

P/c. p. kinazie tyrozynowej  (anty-MuSK) met. RIA, oznaczenie przydatne w diagnostyce miastenii.

Więcej informacji

Oznaczenie przeciwciał skierowanych przeciw mięśniowo-specyficznemu receptorowi kinazy tyrozyny anty-MuSK jest stosowane w diagnostyce miastenii. Miastenia (ang. myasthenia gravis, MG)  jest nabytą chorobą autoimmunizacyjną, współistniejącą z innymi chorobami autoimmunizacyjnymi,  jak: choroby tarczycy, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty, łuszczyca itd., charakteryzująca się szybkim zmęczeniem i osłabieniem mięśni szkieletowych (nużliwością). Przyczyną  MG jest proces autoimmunizacyjny  skierowany  przeciwko receptorom acetylocholinowym. U chorych stwierdza się obecność przeciwciał przeciw receptorom acetylocholiny,  AChR-ab (ang. acetylcholine receptor autoantibody),  w mianie zależnym od nasilenia/ remisji choroby i współistnieniem grasiczaka. U 15-20% chorych na MG z pełnymi objawami klinicznymi  nie stwierdza się obecności przeciwciał anty-AChR. Przypadki takie noszą nazwę seronegatywnej MG. U  8-70%  chorych na seronegatywną MG stwierdza się natomiast obecność przeciwciał anty-MuSK , skierowanych przeciw mięśniowo-specyficznemu receptorowi kinazy tyrozyny (ang. muscle-specific kinase, MuSK). Anty-MuSK występują nieco częściej u młodych kobiet, ale stwierdza się je także  u mężczyzn i ludzi starszych. Nie stwierdzono ich występowania u chorych z grasiczakami, a obraz histopatologiczny grasicy u chorych anty-MuSK-pozytywnych jest prawidłowy, dlatego przeprowadzenie u nich tymektomii nie przynosi poprawy.