Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA

Kod oferty: 3294
Kod ICD: --

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Oznaczenie przeciwciał przeciw mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) metodą ELISA, przydatne w diagnostyce autoimmunizacyjnego zapalenia wątroby.

Więcej informacji

Oznaczenie przeciwciał IgG przeciw mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) metodą ELISA jest stosowane w diagnostyce autoimmunizacyjengo zapalenia wątroby, AZW (z ang. autoimmune hepatitis, AIH). Anty- LKM 1, należące do przeciwciał przeciw  mikrosom wątroby i nerki, LKM (z ang. liver kidney microsomes), rozpoznają cytochrom P450 IID6, jeden z przedstawicieli rodziny cytochromów P-450 (ang. CyP) wątroby i nerek i są uważane za marker autoimmunizacyjnego zapalenia wątroby typu II (przeciwciała ANA i/lub ASMA są markerem zapalenia typu I, a przeciwciała SLA, typu III, porównaj badanie 3307). Ponad połowę chorych na AZW typu II stanowią dzieci. Mechanizmy autoimmunizacyjne uczestniczą w przewlekłych zapaleniach wątroby o etiologii wirusowej –  przeciwciała LKM-1 występują również u niewielkiego odsetka chorych z markerami zapalenia wątroby typu C. Z AZW często wiążą się objawy pozawątrobowe jak artralgia, zapalenie kłębuszków nerkowych, bielactwo i przewlekłe zapalne choroby wątroby. 

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność przeciwciał: zapalenie wątroby typu II, wirusowe zapalenie wątroby typu C.