nazwa badania

P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA

kod oferty

670

kod ICD

N93

kategoria badań

AUTOIMMUNOLOGIA

Krótko o badaniu

Oznaczenie stężenia przeciwciał przeciw receptorowi acetylicholiny (anty-AChR) metodą RIA, przydatne w diagnostyce i różnicowaniu miastenii. 

Więcej informacji

Oznaczenie stężenia przeciwciał przeciw receptorowi acetylicholiny (anty-AChR), przydatne w diagnostyce i różnicowaniu miastenii.  Miastenia (łac., ang. Myasthenia gravis, MG) jest nabytą, autoimmunizacyjną chorobą przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego, na ogół spowodowaną obecnością przeciwciał specyficznych dla białek błony postsynaptycznej  złącza nerwowo-mięśniowego: receptora acetylocholinowego- AChR  (przeciwciało anty-AChR)  rzadziej, swoistych dla mięśni receptora kinazy tyrozynowej- MuSK (przeciwciało anty-MuSK). MG często współwystępuje z innymi chorobami autoimmunizacyjnymi, jak: choroby tarczycy, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty, stwardnienie rozsiane, łuszczyca i pęchrzyca; u 70% chorych na miastenię stwierdza się przerost grasicy, a u ok. obecność 10 % grasiczaka. MG klasyfikuje się jako miastenię oczną i formy miastenii uogólnionej, przy czym u co najmniej 50% chorych objawy oczne ulegają uogólnieniu. Przeciwciała anty-AChR są wykazywane u 80-90% chorych na uogólnioną miastenię i ok. 50% chorych na miastenię oczną. Obecność przeciwciał anty-AChR w stężeniu przekraczającym 0,4 nmol/l potwierdza rozpoznanie MG, ale wielkość stężenia nie pozostaje w bezpośredniej korelacji z nasileniem objawów klinicznych lub poprawą po leczeniu, chociaż 50% obniżenie stężenia przeciwciał anty-AChR jest na ogół związane z istotną poprawą. U chorych na MG w stanie remisji  z grasiczakiem w 100% przypadków stwierdza się umiarkowanie podniesiony poziom przeciwciał. Forma uogólnionej MG, w której nie stwierdza się przeciwciał anty-AChR określana jest mianem seronegatywnej (15-20% przypadków).
Więcej

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność przeciwciał: miastenia uogólniona (80-90% przypadków), miastenia oczna (ok.50% przypadków).

Brak przeciwciał: miastenia seronegatywna (15-20% przypadków).  

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter