Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

P/c przeciw akwaporynie 4 met. IIF

Kod oferty: 3275
Kod ICD: --

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Jakościowe oznaczenie przeciwciał przeciw akwaporynie 4 metodą IFF, istotne w rozpoznaniu i różnicowaniu zapalenia rdzenia i nerwów wzrokowych – zespołu Device. 

Więcej informacji

Jakościowe oznaczenie przeciwciał przeciw akwaporynie 4 metodą pośredniej immunofluorescencji (IFF) jest istotne w rozpoznaniu i różnicowaniu zapalenia rdzenia i nerwów wzrokowych: zespołu Device-NMO (z ang. neuromyelitis optica). NMO jest rzadką, autoimmunizacyjną chorobą demielinizacyjną, myloną z początkowymi stadiami stwardnienia rozsianego (SM). Choroba prowadzi do wytworzenia złogów immunoglobulin klasy IgG i IgM i produktów aktywacji dopełniacza wokół naczyń krwionośnych. Efektem zmian jest m.in. osłabienie mięśni lub paraliż kończyn i zaburzenia widzenia, łącznie ze ślepotą. W rozpoznawaniu NMO, obecność przeciwciał przeciw akwaporynie 4 charakteryzuje się czułością diagnostyczną 76% przy swoistości 94%. Wysokie stężenie przeciwciał często koreluje z wielkością zmian i ze ślepotą. Po podaniu leków immunosupresyjnych, w okresie wolnym od nawrotów choroby, stężenie przeciwciał może opadać.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność przeciwciał: zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych (zespół Device, NMO).

Spadek miana: leki immunosupresyjne, remisja.