tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

P/c. przeciwko titinie

Kod badania: 668Kod ICD: n93

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-24 dni.

Opis badania

Oznaczenie przeciwciał przeciwko  titinie, przydatne w potwierdzaniu rozpoznania miastenii (MG) u chorych seronegatywnych w zakresie przeciwciał anty-AChr  oraz w  monitorowaniu leczenia miastenii. 

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Więcej informacji

Oznaczenie przeciwciał przeciwko  titinie, przydatne w potwierdzaniu rozpoznania miastenii (MG) u chorych seronegatywnych w zakresie przeciwciał anty-AChr . Miastenia (łac., ang. Myasthenia gravis, MG) jest nabytą, autoimmunizacyjną chorobą przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego, na ogół spowodowaną obecnością przeciwciał specyficznych dla białek błony postsynaptycznej  złącza nerwowo-mięśniowego: receptora acetylocholinowego- AChR  (przeciwciało anty-AChR)  rzadziej, swoistych dla mięśni receptora kinazy tyrozynowej- MuSK (przeciwciało anty-MuSK). MG często współwystępuje z innymi chorobami autoimmunizacyjnymi, jak: choroby tarczycy, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty, stwardnienie rozsiane, łuszczyca i pęchrzyca; u 70% chorych na miastenię stwierdza się przerost grasicy, a u ok. obecność 10 % grasiczaka. MG klasyfikuje się jako miastenię oczną i formy miastenii uogólnionej, przy czym u co najmniej 50% chorych objawy oczne ulegają uogólnieniu. Przeciwciała anty-AChR są wykazywane u 80-90% chorych na uogólnioną miastenię i ok. 50% chorych na miastenię oczną. Obecność przeciwciał anty-AChR w stężeniu przekraczającym 0,4 nmol/l potwierdza rozpoznanie MG, ale wielkość stężenia nie pozostaje w bezpośredniej korelacji z nasileniem objawów klinicznych lub poprawą po leczeniu, chociaż 50% obniżenie stężenia przeciwciał anty-AChR jest na ogół związane z istotną poprawą. U chorych na MG w stanie remisji  z grasiczakiem w 100% przypadków stwierdza się umiarkowanie podniesiony poziom przeciwciał. Forma uogólnionej MG, w której nie stwierdza się przeciwciał anty-AChR określana jest mianem seronegatywnej (15-20% przypadków). U części chorych na MG występuje przeciwciało skierowane przeciwko titinie – wewnątrzkomórkowemu białku mięśni poprzecznie prążkowanych i serca. Titina odpowiada za spajanie sarkomeru i elastyczność mięśnia. Przeciwciała skierowane przeciwko titninie są swoiste dla MG o ciężkim przebiegu i MG  z grasiczakiem – są stwierdzane u 86% chorych na miastenię z grasiczakiem . W przypadku miastenii seronegatywnej występują u 16% chorych.  Chorzy z obecnością przeciwciał przeciw titinie wymagają leczenia immunosupresyjnego i obserwacji w kierunku grasiczaka.  

Obecność przeciwciał: 86% przypadków MG z grasiczakiem, 16 % przypadków MG seronegatywnej.   

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane