Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I)

Kod oferty: 3697
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I). Oznaczenie aktywności metabolicznej kości na podstawie pomiaru w surowicy krwi stężenia biochemicznego markera kościotworzenia: PICP.

Więcej informacji

Stężenie C-końcowego propeptydu prokolagenu typu I, PICP (ang. procollagen type I carboxyterminal propeptide) jest wskaźnikiem obrotu kostnego –  kościotworzenia, oznaczanym w surowicy. PICP, powstaje w czasie zewnątrzkomórkowej syntezy kolagenu z prokolagenu, składnika strukturalnego tkanki kostnej. Ilość PICP w surowicy odpowiada liczbie nowo utworzonych cząsteczek kolagenu w kościach lub w innych tkankach odpowiedzialnych za syntezę kolagenu typu I. Podwyższone stężenie PICP w surowicy może być wynikiem:  zwiększenia ilości miejsc przebudowy kości, wydłużenia fazy kościotworzenia w jednostkach przebudowy lub uruchomienia procesów kościotworzenia w różnych miejscach przebudowy. Istotne jest, że poziom PICP we krwi zależny jest od szybkości klirensu metabolicznego PICP ulegająćego zmianie w przebiegu chorób wątroby i tarczycy.