Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL beztlenowo (bad. bakter.)

Kod oferty: 1159
Kod ICD: 91.831

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL beztlenowo (bad. bakter.). Badanie bakteriologiczne ze wskazań lekarskich przydatne zapaleniu płuc i chorobach płuc u dorosłych i dzieci.

Więcej informacji

Badanie przydatne w diagnostyce chorób zakaźnych dolnych dróg oddechowych. W przypadku podejrzenia możliwości udziału beztlenowców w etiologii schorzenia, materiał z oskrzeli należy pobierać  na specjalne podłoża do odpowiednich pojemników. Prawidłowa diagnostyka mikrobiologiczna jest szczególnie istotna w przypadku zakażeń szpitalnych, wiążących się z rozmaitością gatunków drobnoustrojów dysponujących różnorodnymi mechanizmami odporności. Przeprowadzana jest bezwzględnie ze wskazań i pod kontrolą lekarza, w oparciu o stan kliniczny, który determinuje miejsca i sposób pobierania materiału. Wg rekomendacji IDSA, ang. Infectious Diseases Society of America, wskazaniami do wykonania posiewu płukania oskrzeolowo-pęcherzykowego, BAL, ang. bronchoalveolar lavage (lub innego materiału z dróg oddechowych) są: ciężkie zakażenie płuc wymagające przyjęcia na OIOM, nieskuteczność stosowanego antybiotyku, postać jamista zakażenia, zapalenie płuc u osoby z przewlekłą chorobą obturacyjną, wysięk opłucnowy, dodatni wynik antygenu S. pneumoniae w moczu. BAL są umiarkowanie zanieczyszczone florą z górnych dróg oddechowych. Bakteriami beztlenowymi najczęściej izolowanymi z dolnych dróg oddechowych są Fusobacterium spp., Eubacterium spp..