tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC)

Kod badania: 1254Kod ICD: S96

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 3-9 dni.

Opis badania

Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC). Badanie wykonywane w celu identyfikacji czynnika etiologicznego ostrej biegunki wyłącznie u małych dzieci (poniżej drugiego roku życia).

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Więcej informacji

Badanie wykonywane w celu identyfikacji czynnika etiologicznego ostrej biegunki u małych dzieci (poniżej drugiego roku życia). Enteropatognne (EPEC) tlenowe pałeczki Escherichia coli są etiologicznym czynnikiem ostrych zakażeń przewodu pokarmowego u niemowląt i dzieci do lat.2. Stanowią naturalną florę jelitową zwierząt hodowlanych i dzikich, są obecne w środowisku i wodzie. Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową w skażonej, niedogotowanej żywności (mięso, nabiał) lub w jarzynach lub, w przypadku niemowląt, przez przeniesienie na brudnych rękach opiekunów. Badanie kału w kierunku EPEC jest wykonywane jedynie u dzieci, które nie ukończyły 2. roku życia, po wykluczeniu innych przyczyn biegunki i jest istotne szczególnie w warunkach szpitalnych. Szczep E. coli jest uznawany za EPEC jeżeli zawiera gen kodujący intyminę.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane