tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Potas w DZM

Kod badania: 3663Kod ICD: N45

Kategoria badań

Badania z moczu

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień.

Opis badania

Potas w DZM. Badanie wykonywane w diagnostyce zaburzeń poziomu potasu, przydatne w interpretacji oznaczeń potasu w surowicy krwi.

Więcej informacji

Oznaczenie potasu (K+) w próbce ze zbiórki dobowej (DZM) pozwala na uzyskanie wyniku miarodajnego, z zastrzeżeniem, że stężenie K+ w moczu może być zaniżone u osób odwodnionych i z deficytem sodu. Dobowe wydalanie K+ do moczu ludzi zdrowych, z prawidłowym stężeniem K+ w surowicy, stanowi odbicie podaży K+ w diecie. W przypadku patologicznych stężeń K+ w surowicy, wykonanie pomiaru stężenia w moczu może być pomocne w identyfikacji przyczyny zaburzeń. U osób odpowiednio nawodnionych, z prawidłowym poziomem sodu, obniżone stężenie K+ w moczu może wiązać się z przyczynami pozanerkowymi, jak: niska podaż, utrata w biegunce, przesunięcie K+ pomiędzy przestrzenią pozakomórkową a wnętrzem komórek, częstymi wymiotami. Podniesione stężenie może wiązać się z pierwotnym nadmiarem hormonów kory nadnerczy, wtórnym hiperaldosteronizmem, zaburzeniami kanalików nerkowych, diurezą osmotyczną przyjmowaniem diuretyków. Porównaj badania 13, 3411, 3662.

Opis badania

Więcej informacji