Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano

Kod oferty: 3280
Kod ICD: O21

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

PPJ, ANA 9 metodą IIF.  Oznaczenie typu świecenia i miana przeciwciał przeciwjądrowych w surowicy,  przydatne w diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób tkanki łącznej.  

Więcej informacji

Badanie metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) z użyciem komórek linii HEp-2 określa  typ świecenia oraz miano przeciwciał przeciwjądrowych i antycytoplazmatycznych, jest alternatywą  ANA 1. Może  być zlecane wraz z ANA 2. Autoprzeciwciała przeciwjądrowe i przeciwcytoplazmatyczne  ANA są przeciwciałami swoistymi w stosunku do własnych, stałych lub rozpuszczalnych, antygenów wewnątrzkomórkowych. Obecność tego rodzaju autoprzeciwciał w krążeniu jest charakterystyczna dla szeregu systemowych (i narządowych) chorób zapalnych tkanki łącznej-CTD (ang. Connective tissue diseases),  o podłożu autoimmunizacyjnym. Oznaczanie panelu przeciwciał ENA pozwala na różnicową diagnostykę takich chorób oraz na monitorowanie aktywności procesu chorobowego.  Wskazaniami do wykonania testu ANA metodą ELISA jest diagnostyka rutynowa chorób autoimmunizacyjnych, diagnostyka tocznia trzewnego układowego (SLE), zespołu Sjogrena, mieszanej choroby tkanki łącznej (zespół Sharpa, MCTD), twardziny układowej-TU (SCs), zapalenia wielomięśniowego (PM) i skórno-mięśniowego (DM), zespołu nakładania, zespołu CREST/sklerodermia, reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność przeciwciał: autoimmunizacja, choroby autoimmunizacyjne.