Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

PPJ anty-Jo-1 met. ELISA

Kod oferty: 3301
Kod ICD: --

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Oznaczenie obecności w surowicy przeciwciał przeciwjądrowych Jo-1 metodą ELISA (anty-Jo-1), przydatne w diagnostyce zapalenia wielomięśniowego i zapalenia skórna-mięśniowego. 

Więcej informacji

Oznaczenie obecności przeciwciał przeciwjądrowych Jo-1 (anty-Jo-1) jakościową metodą ELISA w surowicy jest istotne w diagnostyce zapalenia wielomięśniowego i zapalenia skórna-mięśniowego. Antygenem dla przeciwciała anty-Jo-1 jest syntetaza histydylo-tRNA. Przeciwciała przeciw syntetazie histydylo-tRNA są identyfikowane u 30% chorych na zapalenie wielomięśniowe, polymyositis (PM)/ zapalenie skórno-mięśniowe – dermatomyositis (DM). Wiążę się je ze zmianami śródmiąższowymi płuc oraz z zapaleniem stawów.  Przeciwciała anty-Jo-1 należą do przeciwciał ANA. Obecność w krążeniu autoprzeciwciał ANA (z ang. antinuclear antibodies) – przeciwciał swoistych dla własnych, jądrowych lub cytoplazmatycznych, rozpuszczalnych lub stałych,  antygenów wewnątrzkomórkowych,  jest charakterystyczna dla szeregu systemowych (i narządowych) chorób zapalnych tkanki łącznej o podłożu autoimmunizacyjnym, przy czym poszczególne jednostki chorobowe wiążą się z obecnością charakterystycznego dla siebie zestawu reaktywności przeciwciał. 

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność przeciwciał: 30% chorych na zapalenie wielomięśniowe.