nazwa badania

PPJ anty-Scl-70 met. ELISA

kod oferty

3302

kod ICD

--

PPJ anty-Scl-70 met. ELISA - Krótko o badaniu

PPJ anty-Scl-70 met. ELISA. Oznaczenie we krwi przeciwciał przeciwjądrowych anty-Scl-70 przydatne w rozpoznaniu lub określaniu ryzyka  sklerodermii (twardziny układowej, TU).

PPJ anty-Scl-70 met. ELISA - Więcej informacji

Oznaczenie przeciwciała anty-Scl-70 (ANA) wykonywane jest w diagnostyce i określaniu ryzyka twardziny układowej (TU), choroby tkanki łącznej powodującej włóknienie skóry i narządów wewnętrznych, doprowadzające do ich niewydolności. Włóknieniu towarzyszą zmiany naczyń krwionośnych i zaburzenia układu odpornościowego. Na twardzinę układową istotnie częściej zapadają kobiety. Wyróżniana jest postać ograniczona twardziny układowej (dawniej zespół CREST, akronim słów: calcinosis, objaw Raynauda,  esophageal dysfunction, sclerodactylia,  teleangiektazja) oraz twardzina uogólniona, określana dawniej jako postępujące  stwardnienie układowe, charakteryzująca się dużą dynamiką rozwoju. Objawy kliniczne, którym towarzyszy obecność przeciwciał przeciwjądrowych Scl-70 oraz ACA (przeciw centromerom) lub przeciwciał jąderkowych świadczy o wysokim ryzyku rozwinięcia twardziny układowej w okresie 5 lat. Antygenem  dla przeciwciała anty-Scl-70 jest topoizomeraza I DNA. Anty-Scl-70 są identyfikowane u 70% chorych na twardzinę układową. Wiążę się je z uogólnionym  stwardnieniem skóry, zmianami  włóknistymi  tkanki płucnej oraz zajęciem serca w przebiegu choroby. Anty-Scl-70 należą do przeciwciał ANA. Obecność w krążeniu autoprzeciwciał ANA (ang. antinuclear antibodies) – przeciwciał swoistych dla własnych, jądrowych lub cytoplazmatycznych, rozpuszczalnych lub stałych,  antygenów wewnątrzkomórkowych  jest charakterystyczna dla szeregu systemowych (i narządowych) chorób zapalnych tkanki łącznej o podłożu autoimmunizacyjnym, przy czym poszczególne jednostki chorobowe wiążą się z obecnością charakterystycznego dla siebie zestawu reaktywności przeciwciał.
Więcej

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność przeciwciał: 70% chorych na sklerodermię. 

PPJ anty-Scl-70 met. ELISA - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt PPJ anty-Scl-70 met. ELISA został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter