nazwa badania

PPJ anty-Sm met. ELISA

kod oferty

3303

kod ICD

--

PPJ anty-Sm met. ELISA - Krótko o badaniu

Oznaczenie przeciwciał przeciwjądrowych anty-Sm w surowicy metodą ELISA, przydatne w diagnostyce tocznia rumieniowatego trzewnego. 

PPJ anty-Sm met. ELISA - Więcej informacji

Oznaczenie przeciwciał przeciwjądrowych anty-Sm w surowicy  jest istotne w diagnostyce tocznia układowego trzewnego - Systemic lupus erythematosus, SLE. Antygenami dla przeciwciała anty-Sm (anty-Smith) są podjednostki rdzenia małych jądrowych rybonukleoprotein (snRNPs) oznaczonych literowo od A do G, należące do rozpuszczalnych antygenów jądrowych (ENA). Przeciwciała anty-Sm występują u 15-30% chorych na SLE, lecz ich obecność  charakteryzuje się dużą czułością diagnostyczną, gdyż 99% wyników dodatnich stwierdzane jest u osób chorych na SLE.  Przeciwciała anty-Sm należą do przeciwciał ANA. Obecność w krążeniu autoprzeciwciał ANA (z ang. antinuclear antibodies) – przeciwciał swoistych dla własnych, jądrowych lub cytoplazmatycznych, rozpuszczalnych lub stałych,  antygenów wewnątrzkomórkowych  jest charakterystyczna dla szeregu systemowych (i narządowych) chorób zapalnych tkanki łącznej o podłożu autoimmunizacyjnym, przy czym poszczególne jednostki chorobowe wiążą się z obecnością charakterystycznego dla siebie zestawu reaktywności przeciwciał. Obecność  przeciwciała przeciwjądrowych anty-Sm związana jest z zajęciem przez SLE ośrodkowego układu nerwowego, nerek i błon surowiczych, ale nie jest skorelowana z aktywnością choroby. 

Więcej

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Możliwość interferencji ze strony przeciwciał indukowanych przez białka wirusa Epsteina-Barr.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność przeciwciał: toczeń trzewny układowy SLE.

PPJ anty-Sm met. ELISA - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt PPJ anty-Sm met. ELISA został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter