Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

PPJ panel sklerodermia met. immunoblot

Kod oferty: 609
Kod ICD: O21

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

PPJ panel sklerodermia metodą immunoblotu, przydatny w diagnostyce różnych postaci sklerodermii i tocznia trzewnego, określaniu nasilenia choroby i monitorowaniu efektów terapii immunosupresyjnej. 

Więcej informacji

PPJ panel sklerodermia metodą immunoblotu jest oznaczeniem jakościowym, wykazującym obecność w surowicy krwi przeciwciał swoistych w stosunku dla panelu antygenów charakterystycznych dla sklerodermii (twardziny układowej, TU), przewlekłej choroby tkanki łącznej o podłożu autoimmunizacyjnym, atakującej skórę oraz szereg narządów i układów wewnętrznych. Immunoblot wykrywa przeciwciała specyficzne dla antygenów przeciwjądrowych i przeciwcytoplazmatycznych: Scl-70, CENP A, CENP B, RNA Pol III 11 kDa,  RNA Pol III 155 kDa, fibrylaryna, NOR-90, Th/To, PM-Scl 100, PM-Scl-75, Ku, PDGFR, Ro-52. Oznaczenie panelu przeciwciał jest istotne w diagnostyce różnych postaci sklerodermii i różnicowaniu zespołów nakładania. Obecność w krążeniu autoprzeciwciał swoistych dla własnych, wewnątrzkomórkowych antygenów organizmu: przeciwjądrowych – ANA (z ang. antinuclear antibodies) i przeciwcytoplazmatycznych jest charakterystyczna dla szeregu systemowych (i narządowych) chorób zapalnych tkanki łącznej o podłożu autoimmunizacyjnym, przy czym poszczególne jednostki chorobowe wiążą się z obecnością charakterystycznego dla siebie zestawu reaktywności przeciwciał. Porównaj badanie 600 i 601. 

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność przeciwciał: autoimmunizacja, przebiegająca choroba.