tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Próba zgodności serologicznej 1 jednostka

Kod badania: 971Kod ICD: E20

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień.

Opis badania

Próba zgodności serologicznej z 1 jednostką KKCz, koncentratu krwinek czerwonych.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Więcej informacji

W skład próby zgodności serologicznej wchodzą następujące badania:
1.    Kontrola antygenów układu ABO biorcy i dawcy 2.    Kontrola antygenu D z układu Rh u biorcy i dawcy 3.    Badanie w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych w surowicy/osoczu biorcy 4.    Wykonanie tzw. próby krzyżowej, czyli badania  surowicy/osocza biorcy z krwinkami dawcy, którego krew ma być przetoczona.
Wynik próby zgodności dla biorców leczonych krwią traci ważność po upływie 48 godzin od chwili pobrania próbki krwi chorego. Jeżeli krew nie zostanie w tym czasie przetoczona, należy powtórzyć próbę zgodności ze świeżo pobranej próbki krwi pacjenta.
Zasady stanowiące serologiczną podstawę krwiolecznictwa:
1.    Przetacza się krew zgodną w zakresie antygenów układu ABO i antygenu D z układu Rh.
2.    Przetaczana krew nie może zawierac antygenu reagującego z przeciwciałami biorcy oraz antygenu, który był odpowiedzialny za stwierdzoną allomimmunizację w przeszłości.
3.    W celu zapobiegania dalszej immunizacji pacjentom, którzy kiedykolwiek wytworzyli alloprzeciwciała odpornościowe i pacjentom, u których stwierdza się autoprzeciwciał aktywne w temperaturze 37 st. C, należy dobierać krew zgodną fenotypowo w układzie Rh i zgodną w antygenie K z układu Kell.
4.    Osobom płci żeńskiej do okresu menopauzy należy w miarę możliwości oznaczać antygen K i jeżeli jest on nieobecny, dobierać krew K ujemną.
5.    Wykonanie próby zgodności lekarz zleca na podstawie wyniku grupy krwi.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji