nazwa badania

Próba zgodności serologicznej 10 jednostek

kod oferty

980

kod ICD

E20

Krótko o badaniu

Próba zgodności serologicznej z 10 jednostkami KKCz, koncentratu krwinek czerwonych.

Więcej informacji

W skład próby zgodności serologicznej wchodzą następujące badania:
1.    Kontrola antygenów układu ABO biorcy i dawcy 2.     Kontrola antygenu D z układu Rh u biorcy i dawcy 3.    Badanie w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych w surowicy/osoczu biorcy 4.    Wykonanie tzw. próby krzyżowej, czyli badania  surowicy/osocza biorcy z krwinkami dawcy, którego krew ma być przetoczona.
Wynik próby zgodności dla biorców leczonych krwią traci ważność po upływie 48 godzin od chwili pobrania próbki krwi chorego. Jeżeli krew nie zostanie w tym czasie przetoczona, należy powtórzyć próbę zgodności ze świeżo pobranej próbki krwi pacjenta.
Zasady stanowiące serologiczną podstawę krwiolecznictwa:
1.    Przetacza się krew zgodną w zakresie antygenów układu ABO i antygenu D z układu Rh.
2.    Przetaczana krew nie może zawierac antygenu reagującego z przeciwciałami biorcy oraz antygenu, który był odpowiedzialny za stwierdzoną allomimmunizację w przeszłości.
3.    W celu zapobiegania dalszej immunizacji pacjentom, którzy kiedykolwiek wytworzyli alloprzeciwciała odpornościowe i pacjentom, u których stwierdza się autoprzeciwciał aktywne w temperaturze 37 st. C, należy dobierac krew zgodną fenotypowo w układzie Rh i zgodną w antygenie K z układu Kell.
4.    Osobom płci żeńskiej do okresu menopauzy należy w miarę możliwości oznaczać antygen K i jeżeli jest on nieobecny, dobierać krew K ujemną.
5.    Wykonanie próby zgodności lekarz zleca na podstawie wyniku grupy krwi.
Więcej

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt Próba zgodności serologicznej 10 jednostek został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter