Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Próba zgodności serologicznej 10 jednostek

Kod oferty: 980
Kod ICD: E20

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Próba zgodności serologicznej z 10 jednostkami KKCz, koncentratu krwinek czerwonych.

Więcej informacji

W skład próby zgodności serologicznej wchodzą następujące badania:
1.    Kontrola antygenów układu ABO biorcy i dawcy 2.     Kontrola antygenu D z układu Rh u biorcy i dawcy 3.    Badanie w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych w surowicy/osoczu biorcy 4.    Wykonanie tzw. próby krzyżowej, czyli badania  surowicy/osocza biorcy z krwinkami dawcy, którego krew ma być przetoczona.
Wynik próby zgodności dla biorców leczonych krwią traci ważność po upływie 48 godzin od chwili pobrania próbki krwi chorego. Jeżeli krew nie zostanie w tym czasie przetoczona, należy powtórzyć próbę zgodności ze świeżo pobranej próbki krwi pacjenta.
Zasady stanowiące serologiczną podstawę krwiolecznictwa:
1.    Przetacza się krew zgodną w zakresie antygenów układu ABO i antygenu D z układu Rh.
2.    Przetaczana krew nie może zawierac antygenu reagującego z przeciwciałami biorcy oraz antygenu, który był odpowiedzialny za stwierdzoną allomimmunizację w przeszłości.
3.    W celu zapobiegania dalszej immunizacji pacjentom, którzy kiedykolwiek wytworzyli alloprzeciwciała odpornościowe i pacjentom, u których stwierdza się autoprzeciwciał aktywne w temperaturze 37 st. C, należy dobierac krew zgodną fenotypowo w układzie Rh i zgodną w antygenie K z układu Kell.
4.    Osobom płci żeńskiej do okresu menopauzy należy w miarę możliwości oznaczać antygen K i jeżeli jest on nieobecny, dobierać krew K ujemną.
5.    Wykonanie próby zgodności lekarz zleca na podstawie wyniku grupy krwi.