tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton w moczu, ilościowo

Kod badania: 3090Kod ICD: --

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-4 dni.

Opis badania

Profil alkoholowy w moczu: alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton, ilościowo. Test stosowany w celach medycznych i prawnych, pomocy w  różnicowaniu  zatruć alkoholem etylowym i związkami bardziej toksycznym oraz pewnych stanów chorobowych.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Więcej informacji

Profil alkoholowy: alkohol etylowy, metylowy i  izopropylowy oraz aceton ilościowo w moczu, stosowany w  celach medycznych i prawnych.  Etanol - alkohol alifatyczny, związek organiczny, stosowany do celów spożywczych, działający depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy i  hepatotoksycznie. W rozpoznawaniu zatrucia etanolem pomocne są również testy pośrednie.  Metanol - alkohol alifatyczny, silna trucizna o działaniu neuro-, nefro i hepatotoksycznym, uszkadzający nerw wzrokowy, wywołujący silną kwasicę. Izopropanol - alkohol dwurzędowy, związek organiczny, używany jako tańszy zamiennik alkoholu etylowego i metylowego w zastosowaniach technicznych, w organizmie szybko metabolizowany do acetonu na drodze odwodornienia. Posiada toksyczność dwukrotnie większa od etanolu i powoduje zatrucia po wniknięciu drogą wziewną i doustną. Aceton - keton alifatyczny, stosowany jako rozpuszczalnik organiczny, oznaczany również w przypadku zatrucia izopropanolem. Fizjologicznie aceton występuje w niewielkich ilościach we krwi i moczu. Wzrost stężenia acetonu jest rejestrowany również m.in. w przypadku nieleczonej cukrzycy. Każda wielkość oznaczona w teście traktowana jest interpretowana  istotna klinicznie. Test wykonywany jest metodą chromatografii gazowej.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji