Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Profil leków psychotropowych w moczu

Kod oferty: 4910
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Profil leków psychotropowych w moczu, badanie wykonywane przy przedawkowaniu lub ostrym zatruciu lekami.

Więcej informacji

Badanie wykonywane przy przedawkowaniu lub ostrym zatruciu lekami  psychotropowymi. Leki psychotropowe obejmują przede wszystkim grupę trójpierścieniowych leków antydepresyjnych, które można podzielić na: pochodne dyhydro-dibenzoazepiny, dibenzoazepiny, dyhydro-dibenzocykloheptadieny, dibenzoksepiny, grupę leków będących inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitorami monoaminooksydazy. Zatrucia tymi lekami są częste i należą do najniebezpieczniejszych zatruć ze względu dużą kardiotoksyczność (np. trójcyklicznymi antydepresantami). Do profilu leków psychotropowych, badanych w kierunku przedawkowania,  zgodnie z konsultacjami lekarskimi zaliczono: trójcykliczne antydepresanty (imipramina, amitryptylina, opipramol, doksepina); inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny: citalopram, escitalopram, sertralina, wenlafaksyna, trazodon, bupropion; czterocykliczne antydepresanty: mirtazapina, mianseryna; inhibitory monoaminooksydazy: moklobemid. Materiał do badania: mocz przyjmowany jest na zlecenie lekarskie zawierające informacje o czasie, który upłynął od zatrucia, rodzaju i dawce leku i ogólnym stanie badanego. Oznaczenie wykonywane jest metodą chromatografii cieczowej HPLC. Badanie ma charakter przesiewowy, jakościowy.