tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Profil steroidowy w DZM met. GC/MS

Kod badania: 3336Kod ICD: --

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 70-75 dni.

Opis badania

Profil steroidowy w DZM met. GC/MS. Określenie profilu steroidowego w dziennej zbiórce moczu, przydatne w diagnostyce wrodzonych i nabytych zaburzeń syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Więcej informacji

Określenie profilu steroidowego w dziennej zbiórce moczu (DZM) stosowane jest w diagnostyce wrodzonych i nabytych zaburzeń syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych. Badanie wykonywane metodą GC-MS (ang. Gas chromatography - mass spectrometry), chromatografią gazową z detekcją spektometrii mas i obejmuje 39 metabolitów steroidowych. Podawane zakresy referencyjne oparte są na piśmiennictwie. W okresie dojrzewania wydalanie metabolitów zależy od stopnia pokwitania i wieku kostnego.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji