tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Prokalcytonina, półilościowo

Kod badania: 64Kod ICD: N58

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień.

Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Opis badania

 

Badanie
podstawowe dla diagnostyki zakażeń bakteryjnych: różnicowania etiologii,
rozwoju, nasilenia i stopnia uogólnienia, rokowań i ryzyka śmierci oraz
optymalizacji rodzaju, czasu trwania i skuteczności leczenia.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Więcej informacji

 

Wskazaniem do oznaczenia prokalcytoniny (PCT) jest:

  • wczesne różnicowanie infekcji bakteryjnych i wirusowych, istotne dla decyzji o charakterze wdrażanej terapii – wprowadzeniu antybiotyku, zabiegu chirurgicznym
  • monitorowanie chorych ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zakażenia, np. po zabiegach chirurgicznych, po transplantacji, podczas immunosupresji
  • określenie  stopnia uogólnienia, ciężkości i rozwoju infekcji bakteryjnej
  • monitorowanie przebiegu i rokowań w posocznicy, SIRS i zespole niewydolności wielonarządowej
  • monitorowanie stopnia opanowania zakażenia w wyniku zabiegu chirurgicznego lub podjętej antybiotykoterapii
  • optymalizacja czasu trwania antybiotykoterapii
  • wczesna diagnostyka różnicowa zakażeń u noworodków - monitorowanie skuteczności terapii i bieżące określanie momentu zakończenia antybiotykoterapii
  • monitorowanie i optymalizacja leczenia infekcji (w tym dróg oddechowych) u chorych po zabiegach chirurgicznych w oddziałach intensywnej opieki, poddanych wymuszonemu oddychaniu

Prokalcytonina (PCT) jest czułym i wiarygodnym parametrem służącym do diagnostyki i monitorowania zakażeń bakteryjnych. Pomiar stężenia PCT pozwala na skuteczną ocenę stanu pacjenta - wzrost PCT w surowicy jest związany z nasileniem  oraz ze stopniem uogólnienia infekcji. Przy ciężkich zakażeniach stężenie PCT może wzrastać tysiąckrotnie (np. w posocznicy i wstrząsie septycznym).
Wysokie stężenie PCT w pierwszych godzinach rozwijającej się infekcji przemawia za etiologią bakteryjną. Z tego względu prokalcytonina wykorzystywana jest do różnicowania ciężkich zakażeń bakteryjnych, wirusowych i o innej etiologii. Gwałtowne obniżanie stężenia PCT po wdrożeniu leczenia jest potwierdzeniem jego skuteczności (badanie kontrolne można wykonać po 24 godzinach od zastosowania terapii).
W stanach takich jak urazy mechaniczne, zabiegi chirurgiczne, infekcje wirusowe czy choroby autoimmunologiczne wzrost stężenia PCT jest nieznaczny  lub nie jest w ogóle obserwowany.
PCT jest wczesnym, poprzedzającym objawy kliniczne, wskaźnikiem infekcji, na tyle czułym, że pozwalającym na precyzyjną stratyfikację uogólnienia zakażenia lub charakteru infekcji. Każdy wzrost stężenia świadczy o istniejącej patologii. Zakresy referencyjne dla noworodków do 48 godziny życia są inne niż osób starszych.

Brak.

Nieznaczny wzrost stężenia: zakażenia bakteryjne miejscowe lub ograniczone do narządu, kolonizacja bakteryjna, przewlekłe procesy zapalne, choroby autoimmunologiczne, stan po zabiegach chirurgicznych i  po oparzeniach,

Znaczny wzrost stężeń: uogólnione zakażenie bakteryjne, posocznica, zespół niewydolności wielonarządowej  (MODS), malaria, uogólnione zakażenia grzybicze, zakażenia bakteryjne narządów po przeszczepach, bakteryjne zapalenie płuc, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bakteryjne zapalenie wsierdzia.

Artykuły powiązane z badaniem

Zakażenie skóry - na czym polega i jakie są objawy?
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane