Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Przeciwciała anty-HPA-1a (test immunoenzymatyczny MAIPA)

Kod oferty: 11093
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Krótko o badaniu

Przeciwciała anty-HPA-1a (test immunoenzymatyczny MAIPA). Profilaktyka i diagnostyka konfliktu płytkowego AIMPN.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie przeciwciał anty-HPA-a1 stanowi badanie profilaktyczne i diagnostyczne w kierunku konfliktu płytkowego AIMPN – alloimmunologicznej małopłytkowości płodu/noworodka. AIMPN powodowana jest niszczeniem płytek płodu/noworodka przez przeciwciała matki wytworzone w wyniku konfliktu serologicznego w obrębie antygenów płytek krwi, HPA (ang. Human Platelet Antigens), najczęściej antygenu HPA-1a. AIMPN może doprowadzić do wylewu do ośrodkowego układu nerwowego, w konsekwencji do zaburzeń neurologicznych lub nawet śmierci płodu/noworodka. Częstość AIMPN oceniana jest na 1 na1000-2000 żywych urodzeń. Najczęstszymi objawami AIMPN u dziecka są: małopłytkowości, objawy skazy krwotocznej lub wylew do OUN. Z powodu niewykonywania badań przesiewowych działania ograniczające wytwarzanie przeciwciał i leczenie małopłytkowości podejmowane są dopiero w następnej ciąży. Diagnostyka AIMPN zalecana jest przed planowaną kordocentezą diagnostyczną, przed zapłodnieniem in vitro oraz u sióstr matek dzieci z AIMPN w wywiadzie. Grupą ryzyka AIMPN są kobiety HPA-1a ujemne, stanowiące 2% populacji, u których wytworzenie przeciwciał anty-HPA -1a powoduje najcięższy konflikt płytkowy.