tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Rak piersi i/lub jajnika, analiza delecji/duplikacji w genie BRCA1 metodą MLPA

Kod badania: 4538Kod ICD: -

Kategoria badań

Badania genetyczne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 21-24 dni.