Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Retikulocyty – analiza parametrów metodą automatyczną

Kod oferty: 88
Kod ICD: C69

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Retikulocyty - analiza parametrów metodą automatyczną, przydatna w klasyfikacji stopnia dojrzałości retikulocytów  i diagnostyce różnicowej niedokrwistości.

Więcej informacji

Analiza parametrów retikulocytów metodą automatyczną, przydatna w klasyfikacji stopnia dojrzałości retikulocytów i diagnostyce różnicowej niedokrwistości. Retikulocyty są niedojrzałą formą erytrocytów obecną w krążeniu. Określenie liczby retikulocytów w postaci odsetka lub ilości  bezwzględnej pozwala na określenie aktywności szpiku kostnego. Bezwzględne określenie liczby retikulocytów, w odróżnieniu od wielkości odsetkowych,  nie zależy od współistniejącej anemii. Retikulocyty są nieznacznie większe niż erytrocyty dojrzałe, przez co zwiększenie ich liczby może wpłynąć na średnią objętość erytrocyta (MCV). Patologicznie wysoka liczba retikulocytów w krwi,  spowodowana przedwczesnym uwalnianiem przez szpik form niedojrzałych,  w obrazie mikroskopowym objawia się jako polychromasia – wielobarwliwość komórek krwi. Liczba retikulocytów wzrasta w wynik chronicznego lub nagłego krwotoku, anemii hemolitycznej, anemii z niedoboru żelaza po kuracji żelazem, witaminą B12 i kwasem foliowym oraz w przypadku  hipersplenizmu (zespołu dużej śledziony). Zmniejszenie ilości   retikulocytów wiąże się m.in. z hipoplastyczną anemią oraz zakażeniem parvowirusem  B19.