tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Retikulocyty - analiza parametrów metodą automatyczną

Kod badania: 88Kod ICD: C69

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-2 dni.

Opis badania

Retikulocyty - analiza parametrów metodą automatyczną. Analiza parametrów retikulocytów metodą automatyczną, przydatna w klasyfikacji stopnia dojrzałości retikulocytów i diagnostyce różnicowej niedokrwistości.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Więcej informacji

Automatyczna analiza parametrów retikulocytów przydatna w klasyfikacji stopnia dojrzałości retikulocytów i diagnostyce różnicowej niedokrwistości. Retikulocyty są niedojrzałą formą erytrocytów obecną w krążeniu.  Charakterystyka retikulocytów za pomocą liczby bezwzględnej lub wartości odsetkowych pozwala na określanie aktywności szpiku kostnego i intensywności erytropoezy, choć wyłącznie wartości odsetkowe wskazują na anemię. Retikulocyty są nieznacznie większe niż erytrocyty dojrzałe, przez co zwiększenie ich liczby może wpłynąć na średnią objętość erytrocyta (MCV). Wyróżnia się pięć stadiów dojrzewania retikulocytów (0, I do IV), każde o określonej wielkości odsetkowej. We krwi obwodowej ponad 90% retikulocytów  (93%)  należy do klasy III (32%)  i IV (61%).  Patologicznie wysoka liczba retikulocytów we krwi,  spowodowana przedwczesnym uwalnianiem przez szpik form niedojrzałych, w obrazie mikroskopowym objawia się jako polychromasia – wielobarwliwość komórek krwi. Liczba retikulocytów wzrasta w wyniku: chronicznego lub nagłego krwotoku; anemii hemolitycznej; anemii z niedoboru żelaza po kuracji żelazem, witaminą B12 i kwasem foliowy;  w przypadku  hipersplenizmu (zespołu dużej śledziony). Zmniejszenie liczby   retikulocytów wiąże się m.in. z hipoplastyczną anemią oraz zakażeniem parvowirusem  B19.  Dokładna charakterystyka retikulocytów możliwa jest przy zastosowaniu automatycznych analizatorów opartych na cytometrii przepływowej i wykorzystaniu techniki pobudzenia laserowego markerów fluorescencyjnych wbudowywanych w DNA i RNA.  Automatyczne zliczanie  pozwala na obiektywną klasyfikację komórek i wysoki poziom powtarzalności wyników. Parametry związane z retikulocytami obejmują:
• RET-He - ekwiwalent hemoglobiny w retikulocytach: zawartość HGB w powstających erytrocytach – miara w czasie rzeczywistym dostępności żelaza dla erytropoezy. RET-He, w odróżnieniu od ferrytyny i transferryny, jest niezależny od ostrej fazy; • LFR – wskaźnik retikulocytów dojrzałych; • MFR – wskaźnik retikulocytów o średniej ilości ziarnistości RNA; • HFR – wskaźnik retikulocytów o wysokiej zawartości ziarnistości RNA; • IRF –  (IFR = MFR + HFR) wskaźnik dojrzałości retikulocytów. Wczesny marker oceny regeneracji erytropoezy. Brak wzrostu IRF (nawet po kilku godzinach leczenia niedokrwistości niedoborowych (erytropoetyną lub witaminami) świadczy o braku reakcji na leczenie. Ponadto, pomaga klasyfikować anemie hipo-, normo- i hiperregeneratywne.
Wskazaniami do liczenia retikulocytów są:
• podstawowa diagnostyka we wszystkich rodzajach niedokrwistości; • monitorowanie suplementacji żelaza; witaminy B12 i kwasu foliowego; • monitorowanie terapii erytropetyną;
• monitorowanie  transplantacji komórek macierzystych; • noworodki i  pacjenci pediatryczni.
 

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane