Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.)

Kod oferty: 1131
Kod ICD: 91.831

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.). Posiew ropy jest badaniem laboratoryjnym mającym na celu określenie patogenu wywołującego zmianę ropną i ustalenie celowanej antybiotykoterapii.

Więcej informacji

Badanie ropy ma na celu potwierdzenie etiologii infekcyjnej; identyfikację czynnika etiologicznego; ukierunkowanie antybiotykoterapii. Materiału na posiew nie powinno się pobierać podczas terapii antybiotykowej (materiał można pobrać po upływie pięciu dni od zakończenia terapii). Jeżeli materiał został pobrany należy podać informację o antybiotykoterapii. Ropa jest wydzieliną powstającą w wyniku inwazji bakterii do tkanki, narządu, jamy ciała. Składa się z wysięku, krwinek białych (głównie leukocytów wielojądrzastych), zakażających drobnoustrojów oraz fibryny, szczątków obumarłej tkanki. Ze względu na skład ropa tworzy środowisko sprzyjające rozwojowi drobnoustrojów beztlenowych nawet w przypadku dostępu do tlenu. W przypadku niektórych rodzajów ropni (np. ropnie okołozębowe) bakterie beztlenowe są dominującym patogenem.  Bakterie identyfikowane w ropie zależą od rodzaju miejsca zapalnego. W ropie stwierdza się obecność flory naturalnej oraz gatunki patogenne, tlenowe i beztlenowe, w lecznictwie zamkniętym należące często do szczepów szpitalnych. Powszechnie w ropie identyfikowane są: gronkowiec Staphylococcus aureus, paciorkowiec ropny: Streptococcus pyogenes, pałeczka ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa. Najczęstszym patogenem izolowanym u ludzi ze zmian ropnych jest S. pyogenes, odpowiedzialny za czyraki, trądzik, nieżyt dróg oddechowych i moczowych, zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc i mózgu.