Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Rotawirusy w kale

Kod oferty: 49
Kod ICD: F36

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Rotawirusy w kale. Diagnostyka zakażeń rotawirusami w ostrych infekcjach żołądkowo jelitowych przebiegających z biegunką.

Więcej informacji

Diagnostyka zakażeń rotawirusami w ostrych infekcjach żołądkowo-jelitowych przebiegających z biegunką. Rotawirusy, należące do rodziny reowirusów (Reowiridae), są bezotoczkowymi RNA-wirusami posiadającymi dwuniciowe RNA (dsRNA). Wyróżnia się pięć grup rotawirusów: A – E, z których A, B i C powodują zakażenia u ludzi. 90 % wszystkich zakażeń rota wirusami przypada na wirus A.  Rotawirusy  są najczęstszą przyczyną ostrych biegunek u niemowląt i dzieci do dwóch lat (ponad 50% zachorowań).  Przenoszone są drogą pokarmową. Zasadnicze znaczenie w przenoszeniu choroby mają ręce, lecz wirus przenoszony jest również przez zakażoną wodę i drogą kropelkową.  W Polsce i innych krajach o klimacie umiarkowanym częstość zakażeń wykazuje wyraźną sezonowość, ze szczytem w miesiącach jesienno-wiosennych. Zakażenie ma często przebieg epidemiczny i zachodzi w  skupiskach dzieci: żłobkach i przedszkolach.    

Przygotowanie do badania

Nie dotyczy.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Na wynik wpływają: metoda pobrania próbek, transport  i warunki przechowywania.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wynik dodatni: zakażenie rota wirusem.