Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

SLE, półilościowo

Kod oferty: 604
Kod ICD: O21

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

SLE, półilościowo. Oznaczenie przydatne w diagnostyce tocznia układowego.

Więcej informacji

Półilościowe oznaczenie przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), stosowane w diagnostyce i różnicowaniu SLE. Obecność autoprzeciwciał przeciw deoksyrybonukleoproteinie (anty-DNP) i histonom, należącym do autoprzeciwciał ANA, (ang. anti-nuclear antibodies),   jest stwierdzana powszechnie u chorych na toczeń rumieniowaty układowy (toczeń rumieniowaty trzewny), SLE (ang.

systemic lupus erythematosus) i na inne kolagenozy. Przeciwciała przeciwko deoksyrybonukleoproteinie (anty-DNP) w wysokim mianie występują w u chorych na aktywną formę choroby,  a rzadko w chorych w trakcie remisji. W niewielkim mianach przeciwciała anty-DNP spotykane są u chorych na chroniczne choroby wątroby, guzkowe zapalenie tętnic, zapalenie skórno-mięśniowe, sklerodermię i uczulenia polekowe. U chorych na SLE obserwuje się również przeciwciała anty-histonowe i anty- ds-DNA.