tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Telomery (badanie regionów subtelomerowych) – test MLPA

Kod badania: 4475Kod ICD: -

Kategoria badań

Badania genetyczne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 21-24 dni.