Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Test obciążenia żelazem

Synonimy Próba doustnego obciążenia żelazem
Kod oferty: 147
Kod ICD: O95

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Test  obciążenia żelazem. Próba doustnego obciążenia żelazem – czynnościowy test przydatny w różnicowaniu przyczyn niedoboru żelaza. 

Więcej informacji

 

Czynnościowy test obciążenia żelazem wykorzystywany jest w diagnostyce niedoborów żelaza. Pozwala na rozróżnienie niedoboru  wynikającego z niedostatecznej podaży żelaza, który można wyrównać suplementacją,  od niedoboru spowodowanego zaburzeniami wchłaniania. Badanie polega na pomiarze stężenia żelaza w krwi badanego w serii próbek pobieranych po upływie  30, 60, 90, 120, 180 i 360 minut od doustnego podania preparatu zawierającego 1 gram żelaza. Wyniki przedstawiane są w postaci krzywej, której kąt nachylenia i przebieg informuje o mechanizmie niedoboru.  W przypadku niedoboru związanego z podażą żelaza, przy prawidłowym wchłanianiu, krzywa jest stroma. W przypadku niedoboru związanego z upośledzonym wchłanianiem jelitowym, niedokrwistością  w niewydolności nerek i przy funkcjonalnych niedoborach żelaza, krzywa jest płaska. Żelazo podawane jest w postaci różnych związków dostępnych w preparatach leczniczych. Ilość tabletek zawierających sole żelaza musi być wyliczona tak, by zawierały 1g żelaza.

Przygotowanie do badania

Parametr wykazuje zmienność dobową. Krew pobierać na czczo między godz. 7.00-10.00. Zaleca się, by ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00.

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

icon

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Choroby prowadzące do zaburzenia wchłaniania w jelitowego w ogóle wpływają również na wchłanianie żelaza w teście.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wysokie wzrosty stężenia (stroma krzywa): niedobór żelaza wynikający z niedostatecznej podaży,

Mały wzrost stężenia (płaska krzywa): zaburzenia wchłaniania wyłącznie żelaza, choroby upośledzające  zaburzenia wchłaniania w ogóle.