tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Toxoplasma gondii DNA met. real time PCR, jakościowo

Kod badania: 344Kod ICD: --

Kategoria badań

Infekcje

Ciąża

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 5-10 dni.

Opis badania

Toxoplasma gondii DNA met. real time PCR, jakościowo. Jakościowe oznaczenie obecności kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) Toxoplasma gondii w materiale biologicznym, przydatne w diagnostyce zarażenia pasożytem.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Więcej informacji

Oznaczenie obecności materiału genetycznego pierwotniaka Toxoplasma gondii w krwi pełnej lub innych płynach ustrojowych met. Real Time PCR, jest przydatne w diagnostyce zarażenia pasożytem. Toxoplazma gondii (toksoplazma) jest pierwotniakiem, pasożytem obligatoryjnie wewnątrzkomórkowym, występującym u człowieka i wielu gatunków zwierząt stałocieplnych. Człowiek dla toksoplazmy  jest żywicielem pośrednim. Do zarażenia pasożytem dochodzi: poprzez pożywienie – głównie niemyte warzywa i owoce, surowe lub niedogotowane mięso zarażonych zwierząt; przez przekazanie aktywnej formy pierwotniaka – tachyzoitów wewnątrzmacicznie od matki do płodu (zakażenie wertykalne); w wyniku transfuzji; w wyniku transplantacji organu od osoby zarażonej; lub w laboratorium, w wyniku kontaktu z materiałem zakaźnym.  Choroba jest przykładem zarażenia oportunistycznego o zwykle łagodnym, bezobjawowym przebiegu. Jednak u osób o  osłabionym układzie odpornościowym lub fizjologicznie niedojrzałym, jak w przypadku płodów i noworodków, zarażenie  może mieć bardzo ciężki przebieg kliniczny. Poważnym problemem klinicznym są bezobjawowe zarażenia pierwotne u kobiet w ciąży (pierwsze zarażenie następujące w trakcie ciąży) lub w okresie okołokoncepcyjnym,  mogące być przyczyną toksoplazmozy wrodzonej u dziecka. Przybiera ona postać ciężką, prowadzącą do: obumarcia płodu, samoistnego poronienia, przedwczesnego porodu, zajęcia narządów dziecka – zwłaszcza ośrodkowego układu nerwowego (co skutkuje wodogłowiem lub  niedorozwojem mózgu) lub łagodną, objawiającą się izolowanymi zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym, skutkującymi opóźnieniami psychomotorycznymi  oraz upośledzeniem wzroku. U większości dzieci z wrodzoną toksoplazmozą skutki choroby manifestują się po latach. Badanie jest istotne dla potwierdzania zarażenia toksoplazmą, szczególnie w przypadkach, gdy wyniki badań serologicznych nie dostarczają rozstrzygających wyników. U chorych na AIDS poziom przeciwciał może być zbyt niski i wtedy stwierdzenie obecności DNA toksoplazmy rozstrzyga o rozpoznaniu choroby. Badanie wykonuje się również w diagnostyce pierwotnego zarażenia ciężarnych oraz dla potwierdzenia wrodzonego zarażenia płodu. Materiałem do badania jest krew pełna, płyn owodniowy i płyn mózgowo-rdzeniowy. Badanie wykonywane jest techniką Real Time PCR uznawaną za złoty standard diagnostyki zarażenia Toxoplasma gondii. Zobacz także: Toksoplazmoza IgG, Toksoplazmoza IgM.

Wynik dodatni: obecność zakażenia Toxoplasma gondii.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji