Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Tytan w surowicy

Kod oferty: 3918
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Tytan w surowicy. Badanie przydatne w monitorowaniu ekspozycji na tytan z różnych źródeł.

Więcej informacji

Badanie przydatne w monitorowaniu ekspozycji na tytan z różnych źródeł. Tytan jest ksenobiotykiem stosowanym w przemyśle i w medycynie, obecnym również w przedmiotach codziennego użytku: pożywieniu, ubraniach, kosmetykach, kremach promieniochronnych i produktach higieny osobistej. Ciągła ekspozycja na tytan może doprowadzić do wzrostu jego zawartości w organizmie i efektów toksycznych. Toksyczność związków tytanu została poznana najlepiej w przypadku tlenku tytanu w postaci mikro i nanocząsteczek. Narażenie zawodowe na tytan dotyczy malarzy natryskujących farby, pracowników zakładów papierniczych i  przemysłu metalurgicznego. Pomiary wykonywane są metodą spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS, ang. inductively coupled plasma – mass spectrometry).